Mer jernbane raskere med FrP

I morgentimene tirsdag 21. mai stilte Østfold FrP og FpU opp på de fleste togstasjoner i Østfold for å vise vår avsky mot Nasjonal Transportplan (NTP) og de rødgrønnes manglende kollektivambisjoner.

– Deres løsninger har blitt prøvd ut de siste 30 årene. Resultatet er jo at vi ikke har en millimeter med ny jernbane i Østfold, sier gruppeleder i Østfold FrP Erlend Wiborg.

Mens det i NTP prosjekteres med full InterCity-dekning innen 2030, mener FrP at dobbeltspor til Halden må ferdigstilles senest 2025. En rapport fra Jernbaneforum Øst viser at Østfold vil få en mernyttegevinst på 11.3 milliarder på ti år av full InterCity-dekning. Derfor synes FrP det er rart at regjeringen ønsker å vente.

jernbaneaksjonen_sarpsborgJernbaneverket har uttalt at det er mulig å bygge ut innen 2025 dersom det bevilges penger. Derfor mener sentralstyremedlem i FpU, Julia Brännström, det er rart at FrP er de eneste som vil noe med togsatsingen.

– Her står det kun på politisk vilje, og FrP er det eneste partiet som har ambisjoner om å få det til, sier hun.

Østfold FrP og FpU mobiliserte på de aller fleste togstasjoner langs Østfoldbanens Vestre og Østre linje i dag, og erfarte mange positive tilbakemeldinger fra pendlerne! Fylkeslagene gir klart uttrykk for at de togreisende kommer til å se mer fra FrP mot valget i september, naturlig ettersom FrP er det eneste partiet som mener noe med togsatsingen.

Herman Grøm,
Medlemsansvarlig, Østfold FpU