Vil du bli politiker?

Det nærmer seg årsmøtetid i fylkeslaget. I den forbindelse trenger vi folk til å sitte i styrene. Noen tar selvfølgelig gjenvalg, men det vil være plass til en rekke nye fjes. Du trenger ikke kunne alt om FpU, vår poltikk eller ha mye erfaring fra før. Det viktigste er at du har litt tid og lyst til å videreutvikle fylkes- og lokallaget, og jobbe for at Fremskrittspartiet kan gjøre flere gode valg i årene fremover.

Oversikt over de ulike vervene:

Formann
 har en styreformann, en som er lagets ansikt utad. Formannnen er den som passer på at laget drives fremover, og skal passe på at medlemmene i styret får god oppfølging, interessante oppgaver og at alle blir inkludert.

Nestformenn har i oppgave å bistå formannen i å utføre sine oppgaver. Østfold FpU og de fleste lokallagene har to nestformenn, en politisk og en organisatorisk. Politisk: Fokuserer i hovedsak på politikk, hjelper lokallag med spørsmål om vår politikk, spesifikke saker ol. Fungerer som en politisk rådgiver for formannen Organisatorisk: Har ansvar for det alt det organisatoriske arbeidet, samt å veilede sekretær, medlemsansvarlig, kasserer og studieleder.

Kasserer  En kasserer fører regnskap og passer på lagets konto. Dette skal alltid gjøres i samarbeid med andre i styret, så det er ikke så vanskelig. Den store fordelen med å være kasserer er at en får en erfaring som er viktig å ha med seg videre, både i FpU men også i arbeidslivet.

Studieleder:  FpU er en rekrutteringsorganisasjon for Fremskrittspartiet, og for at vi skal oppfylle oppgaven vår må vi levere dyktige politikere til FrP. Som studieleder jobber du med å arrangere kurs, slik at vi kan nå dette målet. Det er viktig å påpeke at en ikke trenger å være ekspert på FpUs politikk eller organisasjon for å være studieleder. Din jobb vil være å få medlemmer fra sentralstyret i FpU, FrPere eller andre til å komme å holde kurs for dere.

Sekretær: Har som oppgave å innkalle til styremøter, samt protokollføre møtene. I fylkeslaget har sekretæren også hovedansvaret for sosiale medier. Sekretæren skal også sette seg godt inn i tillitsmannshåndboken og vedtektene, og fungere som en rådgiver for resten av styret.

Medlemsansvarlig: FpU vokser veldig fort, og for å holde på alle disse nye medlemmene må vi følge de opp godt. Hvis du liker å arrangere sosiale treff, så kan medlemsansvarlig være vervet for deg! FpU arrangerer mange medlemskvelder for at medlemmene våre kan treffes, diskutere, se filmer, spille spill og bli kjent.

Styremedlem: Hvis du ikke helt vet hva du vil hjelpe FpU med, så kan styremedlem være noe for deg. Et styremedlem hjelper de andre i styret med å gjøre oppgavene sine, så hvis du ikke klarer å bestemme deg for hva du synes er mest interessant å jobbe med, så kan du prøve litt av hvert som styremedlem! Det samme gjelder varamedlemmer, som tas med i de aller fleste tilfeller. Her får du også mulighet til å hjelpe til, uten at du får så alt for mye ansvar

Dersom du er interessert kan du sende en liten tekst til valgkomiteens leder i ditt lokallag innen 8. oktober. For verv i fylkeslaget er fristen 31. oktober

Hvem er du? (beskrivelse av deg selv, studier/jobb og hobbyer/interesser).
Hvorfor ønsker du å stille til styret?
Hva kan du tenke deg å lære mer om i FpU?
Hva kan du bidra med til styrets arbeid?

Spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt!

Valgkomiteens leder i Moss og Omegn FpU:

Ulf Leirstein E-post:  ulf.leirstein@stortinget.no Tel.: 906 41 162

Formann i Sarpsborg FpU:

Andreas Brännström E-post: andreasbrannstrom@fpu.no Tel.: 97709620

Formann i Fredrikstad FpU:

Jacob Aleksander Vik E-post: jacob.vik@fpu.no Tel.: 97894087

Valgkomiteens leder i Indre Østfold FpU:

Maria Madeleine Knutsen E-post: mariaknutsen@fpu.no Tel.: 959 96 778

Valgkomiteen for Østfold FpU/fylkesstyret:

Alexander Leirstein E-post: leirstein@fpu.no Tel.: 473 16 833

 

Alle som har vært medlem av FpU med betalt kontingent i minst en måned før lokallagsårsmøtet avholdes har stemmerett på møtet.