En seier for elevene

-Regjeringsplattformen som er utarbeidet av partiene Fremskrittspartiet og Høyre inneholder mye god politikk, sier politisk nestformann Maria Madeleine Knutsen. Men det er særlig den delen der politikerne gir makten tilbake til folket som gleder Knutsen.

“Plattformen gir blant annet elevene på den videregående skolen mulighet til å selv velge hvilken skole de ønsker å gå på, altså fritt skolevalg. Dette er et tydelig bevis på forskjellen mellom borgerlig og sosialistisk politikk. Der sosialistene mente de var de beste til å velge hvilken skole jeg skulle gå på, mener Fremskrittspartiet og Høyre at jeg er i stand til å velge selv. Det er som Siv Jensen sa i sin tale da plattformen ble fremlagt: – Vi får en regjering som har tillit til enkeltmennesker som selv er i stand til å ta egne valg”.

I tillegg til fritt skolevalg, har den nye regjeringen også gått inn for lærerevaluering.
-Dette har lenge vært en kampsak for Fremskrittspartiets Ungdom, og vi er veldig glad for at dette kom inn i regjeringsplattformen, sier Knutsen. Nå er blir det endelig slutt på den skeivfordelingen av tilbakemeldinger som man har sett de siste årene, der læreren gir tilbakemelding til elevene, uten at eleven har hatt mulighet til det samme. I tillegg gir dette lærerene en pekepinn på hvordan de gjør det i undervisningssituasjonene, og de får muligheten til å forbedre seg. Vi har vært opptatt av å gjøre lærerene best mulig. Dette er ett av flere viktige virkemidler, sier Knutsen fornøyd.

-Den nye regjeringsplattformen er en seier for elevene og sørger for økt valgfrihet for hver enkelt elev. Rett og slett god politikk, avslutter Knutsen.