Et statsbudsjett for folk flest

Klokken 10:00 i dag la Finansminister Siv Jensen frem regjeringens forslag til statbudsjett for året 2014. I budsjettet ser vi at Fremskrittspartiet har klart å gjøre et solid avtrykk, tross at de kun har hatt få dager på seg.

– Regjeringens forslag viser en sterk satsing på 5 hovedområder: Skattelette, kunnskap, helse, politikraft og samfersel, sier politisk nestformann Maria Madeleine Knutsen.

– Vi kan blant annet se et skattekutt på 7,1 mrd som vil påvirke folk flest, ikke de rikeste som Arbeiderpartiets propaganda de siste årene skulle tilsi. Arveavgiften fjernes helt og sparegrensen for BSU økes fra 150.000 kr til 200.000 kr.

Fremskrittspartiet holder også sitt valgløfte om et satsing på omsorgsektoren, noe som kommer klart frem i budsjettet hvor vi det nå er satt av 390 millioner kroner. Dette skal gå til kjøp av privat kapasitet og økt pasientbehandling for å redusere helsekøene. Det er også satt av midler til kjøp av 500 ekstra sykehjemsplasser.

I tillegg er det også satt av 300 millioner kroner ekstra til videreutdanning til lærere, disse midlene vil sikre 750 flere lærere etterutdanning hvert år. Studiestøtten økes med 3,7% Dette er den største økningen studiestøtten har hatt på 10 år og sørger for at hver enkelt student får 3450 kroner mer enn det de fikk under den rødgrønne regjeringen.

Politiet styrkes med 100 milliarder kroner i budsjettet. 334 millioner kroner til justissektoren. Mer politikraft og flere utsendelser av kriminelle utlendinger og asylsøkere med avslag er noen av tiltakene regjeringen vil gjennomføre den kommende tiden.

Når det gjelder samferdsel, har Østfoldingene all grunn til å juble. Regjeringen har satt av 1450 millioner kroner mer til vei, der 100 av disse er satt av til fylkesveiene i Østfold.
Det blir mer vei og mindre bom, nå som Fremskrittspartiet er i regjering. De har allerede rukket å få stanset et bompengeprosjekt i Vestfold, noe som viser at Fremskrittspartiet drar samferdselspolitikken i riktig retning.

– Jeg er veldig fornøyd med jobben som har blitt gjort av posisjonpolitikerne med Finansminister Siv Jensen i spissen og er positiv til tiden fremover. Også er det jo verdt å merke seg at det er første gang på 13 år at Finansdepartementet blir ledet av en økonom, avslutter Knutsen.

Mer informasjon om statsbudsjettet finner du på: www.statsbudsjettet.no