Fremskrittspartiet fjerner bomstasjoner!

På stortinget er FrP det eneste partiet som er mot bompenger. Likevel har regjeringen fjernet flere bomstasjoner. – Det er takket være Fremskrittspartiets arbeid, sier Andreas Brännström, lokallagsformann i Sarpsborg FpU.

De siste årene har de rød-grønne økt bompengeomfanget betraktelig. I valgkampen lovet Fremskrittspartiet å ta kampen mot bomstasjonene. – Allerede etter 116 dager i regjering har vi fjernet seks bomstasjoner, i tillegg har vi bevilget mer penger til vei, sier Andreas. Dette betyr at bilistene har spart 126 millioner kroner årlig. Dette mener Fremskrittspartiets ungdom er et skritt i riktig retning.

– Bompenger er en usosial avgift som rammer urettferdig. Det er ikke de rike, men familier med trang økonomi som blir straffet hardest av bompenger, mener Brännström.

I dag har vi årsavgift, veiavgift og engangsavgift for å nevne noen bilrelaterte avgifter som gir staten 64 milliarder årlig, kun 17 milliarder går tilbake til vei.

– En økt bompengebeskatning er ikke nødvendig for å bygge vei i Norge. Bompenger får også store konsekvenser for næringslivet, og dermed samfunnsøkonomisk ulønnsomt, konkluderer Andreas.

Selv om Fremskrittspartiet fikk 16% ved valget og er alene om sitt standpunkt på stortinget, håper FpU at flere bomstasjoner skal ned.

– Etter så kort tid i regjering så er det en kjempesuksess! Det betyr ikke at vi skal gi oss. Bilistene har nå en regjering som satser på vei, avslutter Brännström.