Fremskrittspartiet fjerner bomstasjoner!

På stortinget er FrP det eneste partiet som er mot bompenger. Likevel har regjeringen fjernet flere bomstasjoner. – Det er takket være Fremskrittspartiets arbeid, sier Andreas Brännström, lokallagsformann i Sarpsborg FpU.

De siste årene har de rød-grønne økt bompengeomfanget betraktelig. I valgkampen lovet Fremskrittspartiet å ta kampen mot bomstasjonene. – Allerede etter 116 dager i regjering har vi fjernet seks bomstasjoner, i tillegg har vi bevilget mer penger til vei, sier Andreas. Dette betyr at bilistene har spart 126 millioner kroner årlig. Dette mener Fremskrittspartiets ungdom er et skritt i riktig retning.

– Bompenger er en usosial avgift som rammer urettferdig. Det er ikke de rike, men familier med trang økonomi som blir straffet hardest av bompenger, mener Brännström.

I dag har vi årsavgift, veiavgift og engangsavgift for å nevne noen bilrelaterte avgifter som gir staten 64 milliarder årlig, kun 17 milliarder går tilbake til vei.

– En økt bompengebeskatning er ikke nødvendig for å bygge vei i Norge. Bompenger får også store konsekvenser for næringslivet, og dermed samfunnsøkonomisk ulønnsomt, konkluderer Andreas.

Selv om Fremskrittspartiet fikk 16% ved valget og er alene om sitt standpunkt på stortinget, håper FpU at flere bomstasjoner skal ned.

– Etter så kort tid i regjering så er det en kjempesuksess! Det betyr ikke at vi skal gi oss. Bilistene har nå en regjering som satser på vei, avslutter Brännström.

Fremskrittspartiet forenkler hverdagen!

Fremskrittspartiet har lenge vært klare på hva vi går til valg på – det å gjør hverdagen til folk flest enklere. Vi holder  det vi lover og strømmer på med små ting som gjør livet til mannen i gata litt enklere og litt mer fornøyelig enn det har vært til nå. Et av de forslagene er å la Vinmonopolet holde åpent på helligdager og valgdager, samt ha åpningstider som samkjører med ølsalg i butikk. Vi tror folk flest synes det er rart å møte et stengt Vinmonopol på dager som for mange ikke er hellige, selv om dagen er markert rødt på kalenderen. Fremskrittspartiet ønsker å gi folk tillit til å kunne bestemme over sin egen hverdag – vi ønsker et tillitssamfunn, slik Siv Jensen sa i sin tale under regjeringserklæringen. Ja til utvidede åpningstider for oss betyr et ja til forenkling, et ja til tillit og et ja til å la deg bestemme over din egen hverdag.

Ine Hoseth
Østfold FpU

Nei til å kaste skattebetalernes penger ut av vinduet!

Etablering av en kulturscene i Fredrikstad for flere hundre millioner kroner har vært en het sak i Østfold over lengre tid. Fremskrittspartiets Ungdom i Østfold har vært klare på saken – vi vil ikke ha den, dette er sløsing med skattebetalernes penger. I helgen fremmet vi en resolusjon på fylkesårsmøtet til Østfold FrP om et klart nei til etablering av en slik scene. Resolusjonen ble vedtatt.

Her kan du lese et innlegg skrevet av Herman Grøm fra Fredrikstad:
Nylig gikk Bystyret i Fredrikstad og Fylkestinget i Østfold inn for å bygge en fylkeskulturscene i Fredrikstad. Bygget har en prislapp på over 300 millioner kroner. Fremskrittspartiet stemte i Fylkestinget imot fylkesscenen og Østfold FpU er helt enige.

Flertallet av kulturaktører i Østfold ønsker ikke en fylkesscene. I tillegg viser en undersøkelse Sentio har utført for NRK Østfold at 8 av 10 østfoldinger er imot å bygge en scene. Ja, det virker nesten som at de eneste for å bygge scenen er fylkestingspolitikerne.

For mens videregående skoler i Østfold sultefores, kuttes det ytterligere i budsjettene for helsesektoren i Fredrikstad. En kan spørre seg hvordan enkelte partier i Fylkestinget kan mene at 328,4 millioner kroner av skattebetalernes penger er best brukt på en scene større enn Nationaltheateret i Oslo.

Svaret fra mange av fylkesscenens forkjempere er at den sekssifrede prislappen skal deles på tre instanser: Staten, fylket og Fredrikstad kommune. Allikevel er det snakk om ekstreme mengder penger, som eksempelvis ville vært nok til å drive en av fylkets videregående skoler i 5 år, eller til å finansiere tre millioner turer på fergestrekningen Cicignon til Gamlebyen.

Debatten de siste månedene i Østfold viser også at få andre kommuner i Østfold, bortsett i fra den der scenen blir plassert, ville fått stor glede av den. Når knapt noen andre kommuner tjener på det, er det heller ikke riktig å pålegge dem å betale for den.

Fremskrittspartiet skal være det partiet som passer på at skattebetalerne ikke blir tråkket på tærne. Det er FrP som skal være den sinte baktbikkja når sosialister eller andre forsøker å kaste bort hundretalls millioner av skattepenger på kulturtilbud som den vanlige innbyggeren ikke får noe ut av.

Derfor sier Fremskrittspartiet og Fremskrittspartiets Ungdom et rungende NEI til fylkeskulturscene i Østfold, og nei til å kaste skattebetalernes penger ut av vinduet!

Fly me to the moon

Den siste tiden har den avgåtte rødgrønne regjeringen fått krass kritikk for pengesløsingen rundt den storslåtte ambisjonen om et CO2-renseanlegg i fullskala, bedre kjent som månelandingen på Mongstad. Idéen og tankene bak er i seg selv svært gode og trolig helt nødvendige for å motvirke den globale oppvarmingen. Dessverre var den praktiske utførelsen dårligere enn idéen og ble som kjent skrinlagt.

Jens Stoltenberg ble kjørt hardt av stortingets kontrollkomité tidligere i uken, mye også fordi han ikke tok selvkritikk. Riksrevisjonen, de borgerlige partiene og Bellona har vært svært kritiske til den økonomiske styringen og forventet derfor en forklaring på dette kaoset. Etter et lengre opphold på månen, vender nå raketten tilbake mot jorden for å finne ut hvordan dette eventuelt kan gjennomføres. Den blå regjeringen har derfor satt det som en av sine ambisjoner å realisere minst ett fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-fangst innen 2020. Det er ingen tvil om at denne typen anlegg vil være et godt tiltak for å senke utslippene av avfallsstoffer, og derfor er det viktig at regjeringen nå har satset på forskning som kan komme miljøet og klimaet til gode.

Det som også er bemerkelsesverdig med denne saken, er at det mer og mer virker som om de rødgrønne allerede i mars 2013 visste at Mongstad-anlegget ikke ville la seg gjennomføre. Likevel ventet de til 13 dager etter valget med å offentliggjøre beslutningen om nedleggelsen. Har de da bevisst holdt tilbake en beslutning for å vinne et valg? I så fall er det svært uredelig av de involverte.

Når politikere bruker slike overdådige ord som månelanding, altså noe helt fantastisk og banebrytende, er det for å overbevise miljøbevegelsen og velgerne. Det kan også stilles spørsmål ved om de ikke også kan ha hatt andre motiver. Klimaforliket i Stortinget er så langt svært teoretisk og har i realiteten dårlig fremdrift. Når vi da tenker tilbake til 2007 og Stoltenbergs nyttårstale om månelandingen, var han på det tidspunktet sterkt i behov av å markere tiltak. Dette for at Norge skulle kunne levere målene de hadde forpliktet seg til med tanke på Kyotoavtalen og hadde et utålmodig SV som presset ham. Mongstad-anlegget ble derfor Norgeshistoriens dyreste politiske markering når vi nå ser resultatet. Hadde ikke eksempelvis 7-10 milliarder kroner vært bedre anvendt til å fremskynde jernbaneutbygging eller annen satsning på miljøvennlig energi i Norge? Når det øremerkes inntil 10-20 milliarder kroner til et prosjekt som skal være banebrytende på norsk jord, som det den gangen var snakk om, er det normalt å tenke at andre prosjekter lett vil bli liggende i departementets avslagshylle. Den rødgrønne regjeringen hadde ikke bare en målsetting om å innfri egne krav, de hadde en ambisjon om å bli best i verden.

Det er også et paradoks Ap, SV, V og KrF på lokalt nivå har stemt ned alt som har vært foreslått av prosjekter rundt fornybar energi hittil. Mens Høyre, FrP og Senterpartiet, og da FrP som ikke engang fikk være med på klimaforliket, har stilt seg positive til fornybare prosjekter. Norge får allerede store deler av sin energi fra fornybare kilder, som i all hovedsak er vannkraft, men det bør ikke stoppe oss fra for eksempel å åpne for et større fokus på forskning innen annen miljøvennlig energi eller atomkraftverk. Atomkraftverk på norsk jord vil belage seg på thorium, da dette er mye mer stabilt enn uran, tryggere i et kraftverk, mer miljøvennlig, har potensialet til å løse problemene med lagring av avfallsstoffet plutonium, og Norge har den tredje største beholdningen av thorium i verden etter Australia og India. Vår forskning på dette området kan derfor være nyttig for en hel verden som har store behov for å kutte i mengden CO2-utslipp, på lik linje med økt fokus og forskning på andre områder.

Jeg er derfor glad for at den sittende regjeringen har valgt å rette et større fokus mot forskning og hvordan vi kan møte utfordringene verden er spådd å ha i fremtiden. Det er nå gått hundre dager, de har utrettet mye, men det er fremdeles mye som står igjen, og med denne handlekraften mener jeg disse prosjektene og ambisjonene er verdt å lande på månen for.

Liza Marie Wanda
Varamedlem, Østfold FpU

100 dager for folk flest!

Etter 40 år i opposisjon kan FrP nå med stolthet feire 100 dager i regjering. På disse 100 dagene har vi fått til mer enn vi har fått til 40 år på utsiden. Vi har spurt vår formann, Niklas Eriksen om hva han synes om FrPs innsats i regjeringskontorene.
Niklas Eriksen er fornøyd med FrPs innsats i regjering
Niklas Eriksen er fornøyd med FrPs innsats i regjering
Hva synes du så langt om FrPs innsats i regjering?
– Det er mye Frp har å skryte av, men det viktigste for vår del må være at vi allerede har klart å kutte skattene for folk flest, og at vi ikke minst har klart å fjerne arveavgiften. Dette understreker viktigheten av å ha et parti som tenker på folk flest i regjering da Arbeiderpartiet allerede har varslet at de ønsker å reversere FrP sine skatte- og avgiftskutt hvis de vinner valget 2017, sier Eriksen
-Vi kan også skryte av at vi har styrket justissektoren med hele 100 millioner kroner mer enn Stoltenberg-regjeringen la opp til. Dette er viktig for at staten skal kunne utføre sin viktigste oppgave; trygghet til landets innbyggere.
Fremskrittspartiet gikk jo til valg på en enklere hverdag for folk flest. Har de klart det?
I tillegg til alt jeg allerede har nevnt, har regjeringen levert ved å styrke BSU ordningen. Takket være Fremskrittspartiet kan ungdommer og studenter spare 200.000 kroner i året i stedet for 150.000 som var gjeldene under Stoltenberg, noe som gjør det enklere for ungdom å komme inn på boligmarkedet. Dette ble tatt i mot med jubel fra bankene, og er ett av mange steg mot veien for et boligmarked som er åpent for alle.
Hva skjer de neste 100 dagene?
Østfold FpU kommer til å fortsette med å komme med forslag til politikk som regjeringen skal gjennomføre.
Neste helg er det fylkesårsmøte i Østfold FrP, der har vi flere delegater som skal delta og vi har skrevet mange gode resolusjoner med forslag til ny politikk. Vi er kjent for å vinne debattene og å få gjennomslag for sakene våre, det har vi planer om å få til i år også. Vi har ikke planer om å slappe av selv om vi har kommet i regjering. Vi jobber hver dag for å finne gode løsninger som tjener innbyggerne, det skal vi bruke de neste 100 dagene på, og vi gleder oss.
Vil du bli aktiv i Østfold FpU og jobbe sammen med oss? Meld deg inn her

Ikke legg ned 206!

I fredagens utgave av Smaalenene Avis kan du lese at Eidsberg ordfører Erik Unaas går sterkt ut mot nedleggelsen av rute 206 «Mysen – Sarpsborg» og det er med god grunn.

Viktigheten av et godt kollektivtilbud i Indre Østfold er stor.
Vi er om lag 60 000 tusen personer som er bosatt i ti kommuner i regionen, samtidig har vi store avstander mellom kommunene, mange innbyggere bor utenfor sentrumskjernene. Det og systematisk legge ned busstilbudene, istedenfor å bygge dem opp er en skremmende utvikling for regionen. Når linje 9, som kjøres av Timeekspressen leggens ned, samtidig som 206 nå planlegges nedlagt, vil dette skape en desentralisering av Mysen som ikke er byen verdig.

Et godt kollektivtilbud er svært lønnsomt for kommunen da folk flest vil bosette seg der de har muligheter til å reise kollektivt. Dette kan da øke boligprisene og vekst i lokalnæringen, som igjen vil gi økt lønnsomhet og inntekter i Eidsberg.Det viktig at busstilbudene opprettholdes i regionen. Man får ikke folk til å reise kollektivt når tilbudet er ikke eksisterende. Dette er også en begrensning av bevegelsesfriheten til innbyggerne i regionen, og er heller ikke i tråd med målene i fylkesplanen om økt bruk av kollektivtransport.

FpU ønsker mer bruk av konkurranse i kollektivtrafikken i Østfold. Alle må få like konkurransevilkår. FpU mener det må være mulig å effektivisere og forbedre kollektivtransporten i fylket og vil arbeide for dette. Da ville den planlagte nedlagte ruten og andre ruter som er nedlagt de senere årene kunne ha vært videreført.

Markus Øpstad
Formann, Indre Østfold FpU

 

Innlegget sto på trykk i Sarpsborg Arbeiderblad 24.01.2014

Ja til ølreklame!

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet samarbeider nå med Helsedepartementet om et nytt regelverk som skal gi småskala-produsenter av øl lov til å informere om sine produkter. Dette er noe bryggeriforeningen i mange år har etterlyst og vi i Østfold FpU er glad for at vi endelig har en minister som tar bryggeriforeningen på alvor. Dette er en næring som skaper arbeidsplasser i sine lokalmiljøer, og det er på høy tid at forholdene legges bedre til rette for dem.

Det er dessverre ikke snakk om å utfordre reklameforbudet, fordi vi har en samarbeidsavtale med Venstre og KrF om at hovedlinjene i alkoholreglementet ligger fast, men det er snakk om å la bryggeriene markedsføre varene sine via egne nettsider. Østfold FpU skulle helst sett at den lovlige varen alkohol ble behandlet på lik linje med andre lovlige varer, også innenfor markedsføring, men vi er glad for at Listhaug gjør det hun har mulighet til innenfor rammene av samarbeidsavtalen med «liberalistene» i Venstre, og kristendemokratene i KrF.

Så kan man jo stille spørsmålstegn ved hvorfor produsentene av øl, som er en lovlig vare for alle over myndighetsalder, ikke har lov til markedsføre varene sine i dag. Vel, der kan ikke vi i FpU finne et eneste godt argument. Men det kan sikkert barnepasserene i de rødgrønne partiene.

Østfold FpU lover å fortsette kampen mot unødvendige forbud sammen med regjeringen.

Maria Madeleine Knutsen
Politisk nestformann

Klare for et nytt år

Det ble i helgen avholdt årsmøte for Østfold FpU på Onsøy Rådhus. Ny og viktig politikk ble vedtatt, og et nytt styre ble valgt.

Styret for det kommende året er som følger:
Formann: Niklas Eriksen (Gjenvalgt)
Politisk nestformann: Maria Madeleine Knutsen (Ny)
Organisatorisk nestformann: Simen Madsen (Ny)
Kasserer: Åsmund Nekstad (Gjenvalgt)
Studieleder: Herman Grøm (Ny)
Medlemsansvarlig: Ine Hoseth (Ny)
Sekretær: Morgan Olsen (Gjenvalgt)
Styremedlem: Andreas Brännström (Ny)
Styremedlem: Markus Øpstad (Ny)
1. varamedlem: Marthe Solberg (Gjenvalgt)
2. varamedlem: Louise Melby (Ny)
3. varamedlem: Liza Marie Wanda (Gjenvalgt)

I tillegg til valg av nytt styre, ble det gjort flere politiske vedtak. Det var til tider opphetede debatter, noe som viser et fylkeslag med mye engasjement.

Følgende resolusjoner ble behandlet:
1. Ja til full legalisering av våpen
Forslagsstiller: Morgan Olsen
Vedtak: Oversendes fylkesstyret

2. Helse og utdanning, fremfor kultur og idrett (Nei til kjøp av fylkesscene og fotballstadioen i Fredrikstad)
Forslagsstiller: Sarpsborg FpU
Vedtak: Vedtatt

3. Voksne med barnelov (En gjennomgang av Barneloven kap. 8 §67 og §68)
Forslagsstiller: Sarpsborg FpU
Vedtak: Oversendes arbeids- og sosialfraksjonen på Stortinget

4. Forskjellsbehandling ved opptak til høyere utdanning (Nei til kvotering)
Forslagsstiller: Sarpsborg FpU
Vedtak: Vedtatt

5: Fornuftig forvaltning (Kutte støtten til politiske, frivillige, humanitære og andre
organisasjoner med 50%)
Forslagsstillere: Alexander Leirstein, Simen Madsen, Niklas Eriksen, Maria Madeleine Knutsen
Vedtak: Vedtatt

6. Økt fokus på barn trygghet (Ja til kastrering av pedofile)
Forslagsstillere: Niklas Eriksen og Maria Madeleine Knutsen
Vedtak: Vedtatt

Det nye fylkesstyret gleder seg til det nye året og ønsker å takke det avtroppende styret for god innsats i perioden som har vært.

Et statsbudsjett for folk flest

Klokken 10:00 i dag la Finansminister Siv Jensen frem regjeringens forslag til statbudsjett for året 2014. I budsjettet ser vi at Fremskrittspartiet har klart å gjøre et solid avtrykk, tross at de kun har hatt få dager på seg.

– Regjeringens forslag viser en sterk satsing på 5 hovedområder: Skattelette, kunnskap, helse, politikraft og samfersel, sier politisk nestformann Maria Madeleine Knutsen.

– Vi kan blant annet se et skattekutt på 7,1 mrd som vil påvirke folk flest, ikke de rikeste som Arbeiderpartiets propaganda de siste årene skulle tilsi. Arveavgiften fjernes helt og sparegrensen for BSU økes fra 150.000 kr til 200.000 kr.

Fremskrittspartiet holder også sitt valgløfte om et satsing på omsorgsektoren, noe som kommer klart frem i budsjettet hvor vi det nå er satt av 390 millioner kroner. Dette skal gå til kjøp av privat kapasitet og økt pasientbehandling for å redusere helsekøene. Det er også satt av midler til kjøp av 500 ekstra sykehjemsplasser.

I tillegg er det også satt av 300 millioner kroner ekstra til videreutdanning til lærere, disse midlene vil sikre 750 flere lærere etterutdanning hvert år. Studiestøtten økes med 3,7% Dette er den største økningen studiestøtten har hatt på 10 år og sørger for at hver enkelt student får 3450 kroner mer enn det de fikk under den rødgrønne regjeringen.

Politiet styrkes med 100 milliarder kroner i budsjettet. 334 millioner kroner til justissektoren. Mer politikraft og flere utsendelser av kriminelle utlendinger og asylsøkere med avslag er noen av tiltakene regjeringen vil gjennomføre den kommende tiden.

Når det gjelder samferdsel, har Østfoldingene all grunn til å juble. Regjeringen har satt av 1450 millioner kroner mer til vei, der 100 av disse er satt av til fylkesveiene i Østfold.
Det blir mer vei og mindre bom, nå som Fremskrittspartiet er i regjering. De har allerede rukket å få stanset et bompengeprosjekt i Vestfold, noe som viser at Fremskrittspartiet drar samferdselspolitikken i riktig retning.

– Jeg er veldig fornøyd med jobben som har blitt gjort av posisjonpolitikerne med Finansminister Siv Jensen i spissen og er positiv til tiden fremover. Også er det jo verdt å merke seg at det er første gang på 13 år at Finansdepartementet blir ledet av en økonom, avslutter Knutsen.

Mer informasjon om statsbudsjettet finner du på: www.statsbudsjettet.no

Debatterte kroppspress

Fredag 1.november møtte Østfold FpUs Liza Wanda opp til debatt på Cicignon Skole i Fredrikstad. Temaet var kroppspress og i tillegg til Liza møtte Vilde Glosemeyer Hammervold fra AUF, Maria Bergem bak Krystallisert.blogg.no, Leif-Erik Sørensen bak Skjev.blogg.no og Lina Alvarez Reyes som er tidligere talsperson for Ungdom mot retusjert reklame.

Debatten startet med at debattantene ga en kort egenpresentasjon før de ble stilt fem ja/nei spørsmål:

1. Jeg mener man selv må ta mye større ansvar for eget kroppsbildet, og at man ikke kan skylde på et såkalt ‘kroppspress’
Lizas svar: JA

2. Kroppspress er i en viss grad positivt, da det i mange tilfeller fremmer trening og et sunt kosthold.
Lizas svar: JA

3. Jeg mener retusjert reklame bør merkes.
Lizas svar: NEI

4. Jeg mener kroppspress i aller størst grad gjelder jenter.
Lizas svar: JA

5. Jeg mener bruken av sosiale medier er med på å øke kroppspresset siden mange fremstiller seg selv som perfekte
Lizas svar: JA

Svarene ble senere debattert og den totale varigheten på debatten var i 1,5 time.

– Debatten var mer som en diskusjon der alle deltakerne var opptatt av å finne løsningen på denne problemstillingen. Jeg var opptatt av å få frem at kroppspress ikke er en politisk sak, men en sak hver enkelt av oss må håndtere på den måten vi føler det er best. Det finnes ingen kjapp løsning på dette, men debatter som denne er med på å sette lyset på en vanskelig problemstilling, sier Liza.

Denne debatten var Lizas første. Vi gratulerer henne med vel gjennomført debatt og takker Press for invitasjonen.