En seier for elevene

-Regjeringsplattformen som er utarbeidet av partiene Fremskrittspartiet og Høyre inneholder mye god politikk, sier politisk nestformann Maria Madeleine Knutsen. Men det er særlig den delen der politikerne gir makten tilbake til folket som gleder Knutsen.

“Plattformen gir blant annet elevene på den videregående skolen mulighet til å selv velge hvilken skole de ønsker å gå på, altså fritt skolevalg. Dette er et tydelig bevis på forskjellen mellom borgerlig og sosialistisk politikk. Der sosialistene mente de var de beste til å velge hvilken skole jeg skulle gå på, mener Fremskrittspartiet og Høyre at jeg er i stand til å velge selv. Det er som Siv Jensen sa i sin tale da plattformen ble fremlagt: – Vi får en regjering som har tillit til enkeltmennesker som selv er i stand til å ta egne valg”.

I tillegg til fritt skolevalg, har den nye regjeringen også gått inn for lærerevaluering.
-Dette har lenge vært en kampsak for Fremskrittspartiets Ungdom, og vi er veldig glad for at dette kom inn i regjeringsplattformen, sier Knutsen. Nå er blir det endelig slutt på den skeivfordelingen av tilbakemeldinger som man har sett de siste årene, der læreren gir tilbakemelding til elevene, uten at eleven har hatt mulighet til det samme. I tillegg gir dette lærerene en pekepinn på hvordan de gjør det i undervisningssituasjonene, og de får muligheten til å forbedre seg. Vi har vært opptatt av å gjøre lærerene best mulig. Dette er ett av flere viktige virkemidler, sier Knutsen fornøyd.

-Den nye regjeringsplattformen er en seier for elevene og sørger for økt valgfrihet for hver enkelt elev. Rett og slett god politikk, avslutter Knutsen.

FpU i regjeringsforhandlinger

I dag møtes topp-politikere fra hele Østfold for å diskutere den nye regjeringsplattformen. Blant deltakerene er Maria Madeleine Knutsen og Simen Madsen fra Østfold FpU. De har fått i oppgave å forhandle frem FpUs kjernesaker. Blant sakene de skal diskutere, finner du blant annet 11 måneders studiestøtte, en øking av frikortgrensen til 100.000kr og et forslag om å slå sammen kommunene i Østfold til tre kommuner – Indre Østfold, Glomma og Mosseregionen.

“Det er veldig spennende å få være med på disse forhandlingene. Sjansen for gjennomslag er der og dette er viktige saker vi har kjempet for lenge”

-Maria Madeleine Knutsen, politisk nestformann

Velgerne våre skal vite at vi jobber på spreng for å få gjennomslag for mest mulig av det vi gikk til valg på. Men det er viktig å ha i bakhodet at vi skal regjere med et parti som fikk flere stemmer enn oss. Derfor er det ikke annet enn rettferdig at Høyre får flere gjennomslag enn det vi får. Det er det som er demokrati i praksis.

Vi er veldig fornøyd med å ha satt et klart fotavtrykk på samarbeidsavtalen som allerede er inngått med de tre andre borgerlige partiene, og at vi har fått en
strengere asyl-og innvandringspolitikk, storsatsing på vei og infrastruktur
med mindre bompenger og mer politi er vi utrolig fornøyde med.

“Det at FrP ber om innspill fra FpU, viser at de er et parti som er levende opptatt av ungdommen”

– Simen Madsen, organisatorisk nestformann.

Vi ønsker Maria og Simen lykke til.

Har du forslag til saker Maria og Simen skal ta opp? Skriv de i kommentarfeltet.

Vil du bli politiker?

Det nærmer seg årsmøtetid i fylkeslaget. I den forbindelse trenger vi folk til å sitte i styrene. Noen tar selvfølgelig gjenvalg, men det vil være plass til en rekke nye fjes. Du trenger ikke kunne alt om FpU, vår poltikk eller ha mye erfaring fra før. Det viktigste er at du har litt tid og lyst til å videreutvikle fylkes- og lokallaget, og jobbe for at Fremskrittspartiet kan gjøre flere gode valg i årene fremover.

Oversikt over de ulike vervene:

Formann
 har en styreformann, en som er lagets ansikt utad. Formannnen er den som passer på at laget drives fremover, og skal passe på at medlemmene i styret får god oppfølging, interessante oppgaver og at alle blir inkludert.

Nestformenn har i oppgave å bistå formannen i å utføre sine oppgaver. Østfold FpU og de fleste lokallagene har to nestformenn, en politisk og en organisatorisk. Politisk: Fokuserer i hovedsak på politikk, hjelper lokallag med spørsmål om vår politikk, spesifikke saker ol. Fungerer som en politisk rådgiver for formannen Organisatorisk: Har ansvar for det alt det organisatoriske arbeidet, samt å veilede sekretær, medlemsansvarlig, kasserer og studieleder.

Kasserer  En kasserer fører regnskap og passer på lagets konto. Dette skal alltid gjøres i samarbeid med andre i styret, så det er ikke så vanskelig. Den store fordelen med å være kasserer er at en får en erfaring som er viktig å ha med seg videre, både i FpU men også i arbeidslivet.

Studieleder:  FpU er en rekrutteringsorganisasjon for Fremskrittspartiet, og for at vi skal oppfylle oppgaven vår må vi levere dyktige politikere til FrP. Som studieleder jobber du med å arrangere kurs, slik at vi kan nå dette målet. Det er viktig å påpeke at en ikke trenger å være ekspert på FpUs politikk eller organisasjon for å være studieleder. Din jobb vil være å få medlemmer fra sentralstyret i FpU, FrPere eller andre til å komme å holde kurs for dere.

Sekretær: Har som oppgave å innkalle til styremøter, samt protokollføre møtene. I fylkeslaget har sekretæren også hovedansvaret for sosiale medier. Sekretæren skal også sette seg godt inn i tillitsmannshåndboken og vedtektene, og fungere som en rådgiver for resten av styret.

Medlemsansvarlig: FpU vokser veldig fort, og for å holde på alle disse nye medlemmene må vi følge de opp godt. Hvis du liker å arrangere sosiale treff, så kan medlemsansvarlig være vervet for deg! FpU arrangerer mange medlemskvelder for at medlemmene våre kan treffes, diskutere, se filmer, spille spill og bli kjent.

Styremedlem: Hvis du ikke helt vet hva du vil hjelpe FpU med, så kan styremedlem være noe for deg. Et styremedlem hjelper de andre i styret med å gjøre oppgavene sine, så hvis du ikke klarer å bestemme deg for hva du synes er mest interessant å jobbe med, så kan du prøve litt av hvert som styremedlem! Det samme gjelder varamedlemmer, som tas med i de aller fleste tilfeller. Her får du også mulighet til å hjelpe til, uten at du får så alt for mye ansvar

Dersom du er interessert kan du sende en liten tekst til valgkomiteens leder i ditt lokallag innen 8. oktober. For verv i fylkeslaget er fristen 31. oktober

Hvem er du? (beskrivelse av deg selv, studier/jobb og hobbyer/interesser).
Hvorfor ønsker du å stille til styret?
Hva kan du tenke deg å lære mer om i FpU?
Hva kan du bidra med til styrets arbeid?

Spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt!

Valgkomiteens leder i Moss og Omegn FpU:

Ulf Leirstein E-post:  ulf.leirstein@stortinget.no Tel.: 906 41 162

Formann i Sarpsborg FpU:

Andreas Brännström E-post: andreasbrannstrom@fpu.no Tel.: 97709620

Formann i Fredrikstad FpU:

Jacob Aleksander Vik E-post: jacob.vik@fpu.no Tel.: 97894087

Valgkomiteens leder i Indre Østfold FpU:

Maria Madeleine Knutsen E-post: mariaknutsen@fpu.no Tel.: 959 96 778

Valgkomiteen for Østfold FpU/fylkesstyret:

Alexander Leirstein E-post: leirstein@fpu.no Tel.: 473 16 833

 

Alle som har vært medlem av FpU med betalt kontingent i minst en måned før lokallagsårsmøtet avholdes har stemmerett på møtet.

Årets Lokallag 2012-2013

Årets lokallag i Fremskrittspartiets Ungdom kåres fra sommerleir til sommerleir. Denne gangen var valget enkelt, i følge Himanshu Gulati, Formann i FpU. – Moss og Omegn FpU skiller seg ut som det suverent beste, dette er noe av det sterkeste jeg har sett i FpU noen sinne! Sier Gulati.

Takk for innsatsen!

Skolevalget og stortingsvalget er ferdig. Valgresultatene er telt opp og i morgen skal partiledelsen i møte med de andre borgerlige partiene for å forhandle frem en regjeringsplattform. Dette hadde ikke vært mulig uten medlemmene i Østfold FpU, som har stått på døgnet rundt de siste ukene. Dere har sikret Østfold FrP et valgresultat på 20,3% i skolevalgene, et resultat på 19,6% i stortingsvalget og to representanter på Stortinget.

Østfold FpU er topp motiverte til å fortsette arbeidet i tiden som kommer. Vi har vervet nærmere 100 nye medlemmer denne valgkampen, og de neste ukene og månedene skal vi ha mange kurs og velge nye styrer både i våre lokallag og fylkeslag. Dette må være en av de mest spennende tidene å være aktiv i FpU, og vi håper mange av dere vil engasjere dere. De ideene du og andre kommer med på våre lokale møter kan vi nå spille inn direkte til Siv og ledelsen i FrP og kan bli regjeringens offisielle politikk for hele Norge kort tid etterpå. Dette blir både en ny og spennende tid for hele FpU.

Vi håper å se flest mulig av dere på kurs og årsmøter i løpet av høsten.

Maria Madeleine Knutsen                                                      Niklas Eriksen
Valgkampleder                                                                       Fylkesformann