Sosialist-Høyre?

Meningsmålingene har i mange måneder frem mot valget vist gode målinger for Høyre og deres statsministerkandidat Erna Solberg. Valgkommentatorer diskuterer frem og tilbake hvorvidt det har kommet en ny Høyre-bølge blant landets velgere. Faktum er at folket har ikke beveget seg til høyre-siden i norsk politikk, det er Høyre som har beveget seg mot folket.

Høyre har lenge beveget seg inn mot sentrum i norsk politikk. De har byttet ut alle absolutter i partiprogrammet med ”vurdere” og ”utrede”, og det virker som om Høyre har blitt mer opptatt av å forberede partiet på regjeringsmakt enn å føre ikke-sosialistisk politikk. For hvorfor har de blitt så store? Er det blitt en Erna-effekt av at partilederen har byttet garderobe og skiftet leppestift? Høyre har blitt et høyre-parti bare i navnet! Selvsagt har de ett par ting som skiller de fra Arbeiderpartiet, men det dreier seg mer om bagateller enn forandring i hverdagen for folk flest.

Høyre har dessverre arbeidet systematisk for å komme folket i møte, og alle saker som er kontroversielle, skaper gode debatter og gir en reell forandring legges til side og tas ut av programmene. Et eksempel er skattelettene som er nevnt i valgkampen. Dersom en tar utgangspunkt i det største tallet Høyre har erkjent å komme med i lettelser på fire år, altså 25 milliarder, utgjør skattelettelsene årlig 0,4 prosent. Dette er altså oppskriften på hvordan man redder Norge?

Heldigvis er det et parti som tør å tenke annerledes, nemlig Fremskrittspartiet! Fremskrittspartiet er det eneste partiet som tør å ta viktige debatter, og som tør å være vaktbikkja i norsk politikk. For skal vi skape en reell forandring, så må vi ta kontroversielle debatter og diskutere kontroversielle saker. Vi er det eneste partiet som ønsker reelle skattelettelser, et fornyet land og en regjering som faktisk fører liberalistisk politikk.

Så dersom du ønsker en faktisk forandring, et bedre Norge og en enklere hverdag for folk flest, da stemmer du Fremskrittspartiet 9. September.

Godt valg!

Stephan Bergmann Johansen
Østfold Fremskrittspartiets Ungdom

 

– Bygg flere studentboliger!

Formann i Østfold FpU, Niklas Eriksen, har sett seg lei av at så mange studenter står uten bolig foran studiestart hvert år. Han mener den beste løsningen er å slippe til private aktører, for å bygge ut så mange boliger som mulig hvert år.

Bare tre uker fjorårets studiestart stod hele 12,000 studenter uten bolig. Dette endte med at mange studenter måtte sove i telt på gressplenen utenfor de ulike universitetene og høgskolene i Norge. Arbeiderpartiet har sviktet, mener Eriksen.

– Norske studenter har aldri hatt det verre i enn i dag. Arbeiderpartiet har sittet i regjering i 8 år uten å gjøre noe med situasjonen til studentene. De har sviktet studentene, sier formannen.

Fremskrittspartiet fremmet i 2012 et stortingsforslag om å doble antall studentboligutbygginger. Dette ble stemt ned av posisjonen med Arbeiderpartiet i spissen.

Niklas Eriksen vil slippe private aktører inn på studentboligmarkedet.
– Private aktører har potensiell til å bygge studentboliger raskere, bedre og billigere enn offentlige utbyggere. Dette fører til et bedre tilbud for studentene, slik at de ikke bare får et sted å bo, men de får det billigere enn i dag.

Eriksen sier også at de private kan få tilgang til samme ordning som de offentlige utbyggerne har i dag. I dag får utbyggerene en tomt å bygge på, og for å få fortgang i utbyggingen kan man tildele tomter gratis til disse private utbyggerne.

– Dersom du skal stemme på et parti som vil gi studenter bedre vilkår, må du stemme på Fremskrittspartiet, slår formann Niklas Eriksen fast.

Forbud eller frihet?

Det nærmer seg valg, der du kan være med på å bestemme hvilken retning landet skal ta de neste fire årene. Før du bestemmer deg vil jeg at du tenker gjennom en spesiell ting: vil du ha frihet eller forbud?
Vil du fortsatt ha forbud mot parkpils, tipakning med sigaretter, vannpipetobakk, segway, solarium for de under 18 år, forbud mot søndagsåpne butikker, proffboksing, poker, vin i butikk, ølsalg etter klokken 20:00, forbud mot lakrispiper i butikk samt en rekke andre forbud, da stemmer du rødgrønt. Men dersom du ønsker friheten til å ta egne valg, da bør du stemme Fremskrittspartiet.

Fremskrittspartiet er det eneste partiet som baserer hele sin politikk på en liberalistisk ideologi – retten til å bestemme over seg selv, med frihet under ansvar. Vi er det eneste partiet som går til valg på at vi som politikere skal bestemme mindre og du som velger skal få bestemme mer. Dette viser vi blant annet gjennom å oppheve overnevnte forbud, samt innføre en rekke valgmuligheter i forskjellige sektorer. Ta for eksempel fritt skolevalg og fritt sykehjemsvalg. Dette gjør at du som bruker av skole og omsorgstjenester får mulighet til å velge den tjenesten som passer deg, utifra dine ønsker og behov.

Så jeg spør deg igjen: forbud eller frihet?

Maria Madeleine Knutsen,
2. nestformann, Østfold FpU

NTP – Nasjonal Tyveriplan

Regjeringen lanserte for noen uker siden sin Nasjonale Transportplan. Den inneholdt hva de beskriver som ambisiøse mål for vei og jernbane i Norge de neste tiårene. Disse såkalte ambisiøse målene er ingenting annet enn mål for å kreve inn enda mer penger fra Norges befolkning. Planen burde altså hatt et helt annet navn; Nasjonal Tyveriplan.

Ifølge planen skal 311 milliarder kroner brukes til vei. Dette høres absolutt ut som mye penger, men når det er spredt utover 10 år, blir det kun 31,1 milliarder per år. Kun en brøkdel av det går til fylkesveier, og resten går til riksveier. Når dette er delt opp på hele vårt langstrakte land blir det ikke mye vei igjen for pengene.

I tillegg skal store deler av dette finansieres gjennom bompengeavgifter. Dette er altså dyre, automatiske pengeinnkrevningsmaskiner som fakturerer deg bare du kjører forbi. Norges befolkning betaler allerede mange milliarder i årsavgift, engangsavgift, bensinavgift og mer, og store deler av det blir ikke engang brukt på vei. Når staten i tillegg skal kreve inn mange milliarder i bompenger, blir det helt feil. Det norske folk trenger ikke flere avgifter og dårligere personlig økonomi. De trenger mer vei, bedre fremkommelighet og rett til å beholde mer av sin egen inntekt.

Nasjonal Tyveriplan er en plan som i FrPs mening må endres totalt før den kan gjennomføres. Statistisk Sentralbyrå (SSB) har sagt at det er mulig å bruke hele 45,5 milliarder ekstra på vei i året uten at det skaper økt inflasjon eller press i økonomien. Derfor vil Fremskrittspartiet bruke hele 455 milliarder kroner mer enn regjeringen de neste 10 årene på vei. Dette er altså penger som kommer fra statskassen, og ikke en eneste krone vil komme fra bompenger.

En slik plan, bompengefri og mye mer ambisiøs enn regjeringens plan, fortjener navnet Nasjonal Transportplan. Hvilken plan vil du være del av? Nasjonal Tyveriplan eller Nasjonal Transportplan? Valget er ditt den 9. September. Stem på Fremskrittspartiet, så slipper du både tyveri og dårlige veier.

Morgan Olsen,
Sekretær, Østfold FpU

– Ja til likebehandling!

Fylkesformann Niklas Eriksen sier ja til likebehandling av offentlige og private sykehus. Han mener det er feil at en kvinne må betale 10,000 kroner av egen lomme for å redde sitt eget liv, etter at det ble påvist at hun hadde brystkreft.

For noen dager siden kunne man lese i Aftenposten at Loan Tran betalte seg ut av helsekøen som sannsynligvis ville kostet henne livet, og fikk rask undersøkelse og behandling hos private.
Heldigvis hadde denne kvinnen økonomi til dette, og det reddet livet hennes, sier fylkesformann Niklas Eriksen.

Eriksen er irritert på regjeringens løgner.
– Her møter regjeringen seg selv i døren. Arbeiderpartiet og resten av de rødgrønne bruker mye av sin tid på å spre løgner om FrPs helsepolitikk, og de påstår blant annet at med FrP i regjering vil man bli nødt til å betale for sine egne helsetjenester. Dette er selvsagt feil, men jeg må si at Jens Stoltenberg gir en rimelig god beskrivelse av hvordan situasjonen er den dag i dag.

Formannen mener private sykehus bør likestilles med offentlige.
– Det er i dag private sykehus får rett i overkant av 80 % av hva offentlige sykehus får i støtte. Dette fører til at forbrukerne selv må betale den resterende summen av tjenesten, og de som har mulighet til dette er, ikke uventet; de med høy inntekt.

Niklas Eriksen oppfordrer til å stemme FrP for en human helsepolitikk.
– Fremskrittspartiet ønsker at alle skal ha mulighet til en god og ikke minst rask behandling. Derfor ønsker Fremskrittspartiet å likebehandle offentlige og private sykehus økonomisk slik at forbrukeren fritt kan velge hvilken sykehus man ønsker å bli behandlet på, uavhenging av om sykehuset er privat eller offentlig og ikke minst uavhengig av størrelsen på lommeboken til personen.

Tid for et nytt eldreopprør!

Fylkesformann i Østfold FpU, Niklas Eriksen mener årets valg vil bli et seniorvalg.

I dag får gifte og samboene pensjonister frarøvet 15 % av sin pensjon. Dette er kanskje et av de mest graverende eksemplene på Statlig inngrep, synes Eriksen.
– Her er det altså snakk om mennesker som har jobbet et helt liv og opparbeidet seg diverse rettigheter. De har rett og slett blitt lurt trill rundt av maktkåte politikere.

Niklas Eriksen er mye enig med det Carl I Hagen tok opp under helgens Landsmøte.
– Dette er grunnlovsstridig!

Eriksen mener at Fremskrittspartiet er det eneste partiet som ønsker å gjøre noe med dette.
– De andre partiene står som vanlig på sidelinjen i kampen om en verdig senior politikk.

FpU kommer nå til å reise rundt i hele fylket for å sette i gang et nytt eldreopprør, sier Eriksen.
– Det er ekstremt viktig at innbyggerne i landet er klar over hva slags røveri staten bedriver, derfor kommer vi til å profilere oss godt rundt denne saken.  Vi kommer til å ha underskriftskampanje mot dette, samtidig som vi kommer til å arrangere ulike aksjoner for å gjøre det klart for velgerne at det ikke vil bli noen endring på dette området uten et sterkt FrP i Regjering.

Mer jernbane raskere med FrP

I morgentimene tirsdag 21. mai stilte Østfold FrP og FpU opp på de fleste togstasjoner i Østfold for å vise vår avsky mot Nasjonal Transportplan (NTP) og de rødgrønnes manglende kollektivambisjoner.

– Deres løsninger har blitt prøvd ut de siste 30 årene. Resultatet er jo at vi ikke har en millimeter med ny jernbane i Østfold, sier gruppeleder i Østfold FrP Erlend Wiborg.

Mens det i NTP prosjekteres med full InterCity-dekning innen 2030, mener FrP at dobbeltspor til Halden må ferdigstilles senest 2025. En rapport fra Jernbaneforum Øst viser at Østfold vil få en mernyttegevinst på 11.3 milliarder på ti år av full InterCity-dekning. Derfor synes FrP det er rart at regjeringen ønsker å vente.

jernbaneaksjonen_sarpsborgJernbaneverket har uttalt at det er mulig å bygge ut innen 2025 dersom det bevilges penger. Derfor mener sentralstyremedlem i FpU, Julia Brännström, det er rart at FrP er de eneste som vil noe med togsatsingen.

– Her står det kun på politisk vilje, og FrP er det eneste partiet som har ambisjoner om å få det til, sier hun.

Østfold FrP og FpU mobiliserte på de aller fleste togstasjoner langs Østfoldbanens Vestre og Østre linje i dag, og erfarte mange positive tilbakemeldinger fra pendlerne! Fylkeslagene gir klart uttrykk for at de togreisende kommer til å se mer fra FrP mot valget i september, naturlig ettersom FrP er det eneste partiet som mener noe med togsatsingen.

Herman Grøm,
Medlemsansvarlig, Østfold FpU

Fjern tollavgiftene!

I dag er det høye tollavgifter på produkter som skal importeres inn til Norge. Når du som privatperson kjøper noe fra utlandet, må du plutselig betale en ekstra pris i tollavgift så fort prisen på varen overstiger 200 kroner. Du får ikke lov til å ta med deg mer enn noen få flasker vin over grensen, og har du lyst på noen tyske varer i en norsk butikk, må du plutselig betale mange ganger den originale prisen bare på grunn av tollavgifter.

FpU har sett seg lei av at du ikke skal ha lov til å betale det samme som en amerikaner eller en tysker for akkurat samme vare. Den norske staten krever allerede inn nok skatter og avgifter av produkter som allerede selges i Norge, hvorfor skal man bli nødt til å betale ulike avgifter mange ganger på samme produkt? Dette er helt absurd, mener FpU.

FpU mener at et firma, eller du som privatperson, skal få lov til å ta inn akkurat så mye du vil av den varen du ønsker, så lenge varen er lovlig i Norge. Det vil si at en flaske vin som koster 100 kroner i Tyskland, også vil koster 100 kroner i Norge. Det vil også si at du kan kjøpe fem flasker vodka på Systembolaget i Sverige og ta dem med hjem uten å være kriminell.

FpU vil ha en enklere hverdag for folk flest. Norge trenger en fornyelse, og det så fort som mulig. Stem FrP i september, og vi vil være et skritt nærmere fornyelse.

Jacob Vik,
Formann, Fredrikstad FpU

8. Mai – Norges veterandag

8. mai 1945 er, ved siden av 17. mai 1814 den viktigste dagen i vår nasjons historie. Det var dagen da fem år med okkupasjon, undertrykking, lidelse, død og nød tok slutt og feiringen av den hardt tilkjempete friheten kunne starte. Krigsveteranene som har lagt ned et betydelig arbeid med livet som innsats for å frigjøre landet vårt, er også de samme som 9. mai brettet opp armene for å begynne å bygge opp det samfunnet vi har i dag. De gjorde det uten å mukke, og de gjorde det solid, stein på stein.

Mitt liv startet i 1997, så for meg er det skildringer fra tidsvitner, lesing av historie og undervisning på skolen som har gitt meg innblikk i hvordan det var under okkupasjonen, hvordan den norske motstandsbevegelsen kjempet og sloss og til slutt seiret. De har opplevd det. De har gjennomført det. For det er jeg og mine partifeller utrolig takknemlige!

Norge hadde ikke noen forsvarsevne da Hitler bestemte seg for å invadere Norge. Vi hadde ingen militær makt som kunne sammenkalles for å kjempe. Vi hadde ingen regjering som kunne beordre folk til å ta opp våpen. Men vi hadde mange helter som var glade i familien sin, byen sin og landet sitt. Vi hadde helter som dem, som brukte list, hjemmesnekrede våpen og sabotasjeaksjoner for å gjøre invasjonen og okkupasjonen så vanskelig som mulig for tyskerne.

Alt fra nisseluer til binderser og radiosendinger fra London var med og holdt kampviljen oppe, men den viktigste grunnen til at håpet overlevde hos den vanlige mann og kvinne var at de visste at noen ekstraordinære nordmenn hadde tatt opp kampen. Rapporter om Lingekompaniets bravader, om gutta på skauen og MilOrg bidro alle til å styrke moralen hos det okkuperte norske folket.

Dessverre er det mindre og mindre fokus på historien vår, og spesielt på krigsårene “fra førr til femogførr”. Ungdom i dag har ikke forutsetninger for å sette seg inn i hvor hardt tilkjempet den friheten de tar for gitt faktisk er. Hadde ungdom visst hvor mye blod, svette og tårer som lå bak vår suverenitet, vår frihet og vårt demokrati, så hadde valgdeltakelsen vært høyere.  Dessverre blir det også etter hvert en naturlig mangel på tidsvitner som med egne ord kan berette om hva som skjedde, hva det kostet og hvor dyrebar friheten vår er.

For meg er 8. mai er høytidsdag. Det er den dagen i året vi har tid og anledning til å stoppe opp og tenke over hvor fantastisk sterke mennesker kan bli i ekstreme situasjoner. Det er den dagen vi kan bruke til å la oss imponere over de resultatene som kan oppstå som følge av hva enkeltmennesker bestemmer seg for.  Det er den dagen i året, ved siden av 17. mai, vi kan stoppe opp og tillate oss å være ekstra stolte over nordmenns innsats for sitt fedreland. 8. mai er en høytidsdag for meg og det skyldes Norges veteraner og deres medkjemperes heltemot og kløkt.

Stephan Bergmann Johansen,
1. Nestformann, Østfold FpU