Østfold FpU på Stortinget

I april dro en delegasjon fra Østfold FpU på studietur til Stortinget i Oslo. Delegasjonen så på spørretimen, fikk en omvisning rundt på Stortinget, og hørte på foredrag fra ulike foredragsholdere som kom innom.

I strålende solskinn og godt vårvær reiste en delegasjon fra Østfold FpU inn til Oslo og til Stortinget. Ved ankomst, ble delegasjonen tatt imot av stortingsrepresentant Ulf Leirstein fra Østfold FrP. Fra galleriet på Stortinget ble Stortingets Spørretime overveid, og debatten nede i salen gikk på samferdsel, kultur og kirke.

Med spørretimen vel overstått, gikk delegasjonen videre gjennom en ny sikkerhetskontroll, opp til et grupperom der det ofte avholdes møter innad i FrPs stortingsgruppe. Her snakket Ulf Leirstein om et par saker, før Per Sandberg kom innom for å hilse på. Etter to foredrag til, var det tid for å gå videre til omvisningen.

Leirstein viste delegasjonen rundt i viktige deler av Stortinget, blant annet Lagtingssalen, presidentskapets kontorer, Stortingets museum og mer. Ulf Leirstein var flink til å forklare hva som skjedde de ulike stedene, og hva som har skjedd historisk sett. Alt i alt var tusen en suksess, og deltakerne var ganske fornøyd med dagen i Norges makthovedstad.

Frihetens skole

Norske elever i dag presterer dårligere enn elever i andre nordiske land, og karaktersnittet ligger under snittet i hele Europa. Det skal jo ikke være slik i et av verdens rikeste land. Norge skal ha elever i verdenstoppen! Målet skal være å utdanne verdens beste elever.

Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) tror ikke at det er norske elever som ikke bryr seg om skole, som er dumme eller som bare ikke gidder, men at det er systemet det er noe galt med. I dagens skolesystem så skal alle elever lære det samme, alle skal lære det i akkurat samme tempo, og alle skal bli like flinke. I dag så ser vi jo at realiteten ikke er slik. Norske elever er ikke like, og de kommer aldri til å bli like. Det kommer alltid til å være elever som lærer raskere enn andre, og det kommer alltid til å være elever som er mer glad i praktisk arbeid.

FpU ønsker en skole hvor man skal kunne i stor grad bestemme selv hvordan man vil lære og hvilke metoder du vil bruke for å nå målet ditt. Vi ønsker at norske elever skal kunne velge bort norsk sidemål i den norske skolen. Svært få har i dag bruk for dette skriftspråket og for mange så blir det bare et fag som trekker ned karaktersnittet og ødelegger motivasjonen. Vi ønsker at norske elever skal kunne velge skole selv, for i dag ender mange opp på skoler de ikke ønsker å gå på og skoler som ikke møter det tilbudet som er etterspurt av elevene. Ved å gi elevene muligheten til å velge skole selv så vil de dårlige skolene snart oppdage at de må bli bedre for å imøtekomme elevenes krav. Dette fører til sterk konkurranse om elevene, som igjen fører til bedre skoler. I forhold til fag så ønsker FpU at det kun skal være noen basisfag i grunnskolen (norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag) mens de andre fagene som for eksempel sidemål, skal være valgfritt. I den videregående skolen ønsker vi at alt skal være valgfritt, ikke for at elever skal ha minst mulig fag, men heller for at de kun skal velge de fagene som gir de kompetansen de trenger videre i utdanningen sin.

Lærere i dagens norske skole er et stort problem, mange elever kan si de har opplevd å ha en lærer de ikke mener har gitt de den oppfølgingen de trengte. FpU vil innføre lærerevaluering slik at dårlige lærere kan bli kalt inn på teppet hos rektor og i verste fall få sparken. Når det blir stilt høyere krav til lærere så vil mange elever forhåpentligvis oppleve et bedre læringsmiljø og en blidere lærer.

Fremskrittspartiets Ungdom vil at norske elever skal nå verdenstoppen, og som et av verdens rikeste land så er det absolutt et mål vi kan nå.

Simen Madsen,
Studieleder, Østfold FpU

 

FpU i 1. mai-tog

Østfold FpU så seg lei av at LO og Arbeiderpartiet skulle ha monopol på feiringen på arbeidernes dag, og stilte seg opp bakerst i 1. mai-toget i Fredrikstad. Til tross for tilrop fra enkelte tilskuere og andre i toget, fulgte FpU med gjennom hele Fredrikstad, fra Cicignon til Stortorvet.

FpU stilte seg opp ved Cicignon Skole og viste frem sine plakater til hele toget, før de til slutt gikk inn bakerst i toget, og fulgte etter gjennom hele ruten, med blandet reaksjon blant tilskuerne. Enkelte spyttet på bakken, viste frem langfingeren og kom med tilrop, men de fleste smilte og var fornøyde for at FpU stilte opp i toget. Foran FpU gikk et musikkorps kledd i blått, og det passet perfekt til FpU og FrPs mørkeblå politiske farge.

FpU fremmet paroler om frihet i 1. mai-toget i Fredrikstad.
FpU fremmet paroler om frihet i 1. mai-toget i Fredrikstad.

FpUs paroler handlet om frihet til arbeiderne, og inneholdt ting som “Frihet til arbeid”, “Født fri – skattet ihjel”, “Skattelette NÅ!” og “Øk frikortgrensen”. For formann i Fredrikstad FpU, Jacob Vik, er det viktig å sette ungdommer i fokus, og tilrettelegge for at også de kan arbeide:
– Norske ungdommer burde ha rett til å jobbe en sommer uten å bli fratatt deler av inntekten sin i form av skatt. Det er et dårlig system, og går spesielt negativt utover studenter som ikke har mye å rutte med til vanlig.

Studenter står også sterkt i Jacob Viks tankegang når han mener butikker burde ha lov til å ha åpent på søndag, uavhengig av størrelse på butikken eller plassering.
– Søndag er en dag der studenter ikke har undervisning, men dessverre har de fleste ingen mulighet til å jobbe denne dagen, fordi butikkene er nødt til å holde stengt. Dersom man åpner for at butikker kan holde åpent på søndager, kan studenter ha mulighet til å tjene inn litt ekstra penger, noe som kan hjelpe økonomien deres mye.

FpU gikk bakerst i toget i Fredrikstad på 1. mai. Foto: FpU
FpU gikk bakerst i toget i Fredrikstad på 1. mai. Foto: FpU

LO og Arbeiderpartiet førte paroler som FpU mener ikke hører til blant norske arbeidere. Paroler som “Boikott Israel” og “Fritt Palestina” ble fremvist, sammen med palestinske flagg. Dette er Niklas Eriksen, formann i Østfold FpU uenig i:
– Det at LO og AP flagger med slike paroler, har ført til at 1. mai har mistet sin historiske glans. Dette er arbeidernes dag, hvor arbeiderne skal stå i sentrum. Derfor er det viktig for FpU å sette arbeidspolitikken tilbake på agendaen, og vi minner om arbeidernes rettighet nummer 1; å få sitte igjen med så mye som mulig av sine egne penger.

Stephan Bergmann Johansen, 1. nestformann i Østfold FpU mener det er dobbeltmoralsk å  snakke om åpenhet og samtidig spytte etter FpUerne.
– Jeg synes det er merkelig at de samme menneskene som snakker om åpenhet og demokrati, også er de samme menneskene som spytter etter ungdom som har meninger som er forskjellige fra deres.

Simen Gundersen, leder i Halden AUF, er positiv til at FpU vil markere dagen.
Simen Gundersen, leder i Halden AUF, er positiv til at FpU vil markere dagen.

AUFs leder i Halden, Simen Gundersen, er også positiv til at FpU vil være med og feire arbeidernes dag. Gundersen mener det er viktig å stå samlet om arbeiderne, uansett politisk ståsted:
– Jeg synes det er bra at FpU har lyst til å være med på å markere 1.Mai. Det er en dag der vi står samlet om arbeiderene og arbeiderbevegelsen. FpU er på lik linje med AUF et ungdomsparti som kan ytre sine meninger uavhengig av dato.

1. mai – “Arbeidernes” dag

«Arbeidernes dag», 1. mai, som i stor grad har vært dominert av venstresiden og LO, står nok en gang for dørene. Dagen som startet som en flott dag, nemlig den dagen arbeiderne skulle få den etterlengtede fridagen de ikke fikk ellers. Vi er ikke der lenger…

Men hva har da 1. mai blitt til? Er det fortsatt en dag hvor man kjemper for arbeidernes rettigheter? Svaret er dessverre nei. De siste årene er 1. mai blitt brukt til en dag hvor man snakker om å innskrenke arbeidernes rettigheter, og en dag hvor venstresiden driver valgkamp. Det har blitt en dag hvor venstresidens paroler rager høyt med budskap om ”6-timers arbeidsdag”, ”flere skattekroner til fellesskapet” og «nei til atomvåpen». Arbeiderkampen handler ikke om frihet, og sannelig ikke om verdiskaping.

Den moderne arbeiderkampen må nemlig handle om mer frihet på arbeidsplassen, mer frihet til å bruke egne penger, og frihet til å beholde sin egen inntekt. Den handler om å stille strengere krav til velferdsstaten slik at norske arbeidere får beholde mer av sine surt opptjente penger fremfor å betale disse i skatt til folk som ikke ønsker å jobbe.

Arbeiderpartiet og LO prater om arbeid for alle, men resultatet er at 800 000 nordmenn står utenfor arbeidslivet, og at velferdsytelsene finansieres av de virkelige arbeiderene.

Så ha dette i bakhodet når du i dag ser parolene rager høyt, og gatene er kledd i rødt. Vil du ha en politikk som maner til lite arbeid, eller ønsker du skattelette, sysselsetting og mer bestemmelsesrett over din egen arbeidsdag?

Arbeiderpartiet er ikke lenger partiet for arbeiderne, det er det Fremskrittspartiet som er.

Stephan Bergmann Johansen,
1. Nestformann, Østfold Fremskrittspartiets Ungdom

Forbudsstaten Norge

Norge er et av de landene i verden med flest unødvendige forbud. Det finnes forbud mot mange ulike ting; både morsomme ting som segway og vannscooter, men også ting staten mener er skadelig, som proffboksing og gambling. Statens viktigste oppgave er å beskytte folket, men er det virkelig nødvendig å beskytte Ola Nordmann mot seg selv?

De fleste i dag er enige om at tobakk, et lovlig produkt, er skadelig for kroppen din, men at det er et personlig valg om man ønsker å bruke tobakksprodukter. Det er altså et personlig valg om man ønsker å skade sin egen kropp. Ser man over på forbud, derimot, er det mye som ikke gir mening. Lakrispiper er forbudt å selge på det norske fastland, og i tax-freebutikker er de plassert sammen med tobakk! Her snakker vi om godteri, den typen godteri jeg gikk rundt og spiste på da jeg var i Sverige som barn. Er det riktig at barn skal gå inn i tobakkavdelingen om de har lyst på slike lakrispiper?

Norge har en del felles med andre land i verden. Blant annet Nord-Korea og Cuba. Det er de to landene i verden, i tillegg til Norge, der proffboksing er ulovlig. Disse landene er begge kommunistiske tyranniregimer, er det hva vi ønsker å sammenlikne oss med? Er vi kanskje et kommunistisk tyranniregime? Jeg håper i hvert fall at det ikke er tilfelle.

I tillegg til disse forbudene mot ting som visstnok er skadelig, finner vi også forbud mot morsomme ting. Forbudsstaten Norge mener nemlig at det skal være ulovlig å ha det gøy. Derfor er det ikke lov å bruke en segway eller en vannscooter. Det er heller ikke lov å kjøre snøscooter utenfor oppmerkede løyper, som forsåvidt nesten aldri blir merket opp.

Vi trenger en forandring. Norge skal ikke være kjent som en forbudsstat. Det norske folk må få friheten tilbake, og få lov til å velge selv. Den eneste måten dette kan skje er med et sterkt Fremskrittsparti i regjering. Stem FrP i september, og vinn tilbake din personlige frihet!

Morgan Olsen,
Sekretær, Østfold FpU.

Fri parkering

Det er et kjent problem for mange yrkesfaglige at man bruker mye tid på å parkere langt unna kunder og vil dermed belaste kunden for mer penger. Dette er et problem som de yrkesfaglige ikke setter pris på, fordi at når man parkerer langt unna må man bære tungt utstyr og belaste kroppen for tunge løft som kan medføre skader og slitasje på kroppen.

Det kan også skape problemer i hverdagen som gjør at de utsettes for litt vanskelige situasjoner og kanskje ikke rekker alt de skal gjøre. For eksempel koster en elektriker i gjennomsnitt 750kr + moms i timen, og dersom de må gå et stykke, så koster det ganske mye for Fru Hansen når elektrikeren må bruke tid på å gå. Derimot, hvis man velger å parkere nærmere kunden så går jobben raskere og lettere, men man får en dyr bot som koster bedriften isteden.

Jeg mener at dette er et problem som burde kunne løses lett ved at firmabiler skal kunne få parkere der de vil, så lenge det er forsvarlig med annen trafikk og fotgjengere. Hvis man endrer på dette så kan man spare privatpersoner, som trenger yrkesfaglige til å utføre en jobb, for mye penger og man sparer også det yrkesfaglige for en god del vanskelige situasjoner.

Nataniel von Ohle,
1. varamedlem, Østfold FpU.

 

Enda et forbud? Hvorfor overrasker det meg ikke?

I 2009 publiserte SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning) en undersøkelse på rusmiddelbruken bak ungdom mellom 15-20 år. Rapporten sier det klart og tydelig: 49,8 % av ungdommen som har svart på undersøkelsen sier de bruker en form for tobakk daglig eller en gang i blant. Det er en ting ved denne undersøkelsen som vekker min oppmerksomhet ekstra mye. Av de som har tatt denne undersøkelsen, så har 18 % av ungdom mellom 15-16 år på landsbasis sagt at de bruker snus av og til… 5 % mellom 15-16 år bruker det daglig.

Disse ungdommene går på ungdomsskolen, der det har vært et tobakksforbud i mange år. Det fungerer ikke i ungdomsskolene, hvor stor er da sannsynligheten for at et slikt forbud skal fungere på en videregående skole der rundt halvparten av elevene er over 18 år og kan snuse lovlig etter norsk lov?

Det har lenge vært kjent at røyking er sterkt helsefarlig. Statistikker viser at mange stumper røyken til fordel mot prisen under leppa. Men er snus så farlig som man skal ha det til?

Når personer velger å slutte å røyke mot et langt mindre farlig rusmiddel er dette veldig positivt for samfunnet, da helseplager ved røyking fører til store utgifter for staten – og om vi i tillegg til alt dette legger til at snus ikke går ut over noen andre enn snuseren selv vil jeg og Østfold FpU si at saken er ganske klar: NEI til snusforbud i den Videregående skolen.

Også har vi spørsmålet mitt til dere, kjære regjering: hvem skal dere ansette til å grave under leppa på elevene i storefri?

Ine Hoseth
2. Varamedlem, Østfold FpU

 

 

Tillitsvalgtskonferanse i Fredrikstad

I påsken arrangerte Østfold FpU en tillitsvalgtskonferanse for alle fylkets tillitsvalgte. Ulike foredragsholdere fra både FpU og FrP var til stede; blant annet Espen Teigen, Tristan Dupré, Ulf Leirstein og Erlend Wiborg. Vi har tatt en prat med sentralstyremedlem Tristan Dupré og arrangør Maria Madeleine Knutsen.

Ostfold.fpu.no har snakket med sentralstyremedlem Tristan Dupré og arrangør Maria Madeleine Knutsen etter arrangementet på Rica City Hotel i Fredrikstad. Begge var enige i at arrangementet var en suksess, og at de tillitsvalgte gikk ut døren med ny kunnskap.

Maria Madeleine Knutsen er veldig fornøyd med arrangementet.
– Deltakerne har hatt stor glede av foredragene, og foredragsholderne har holdt glimrende foredrag, i tillegg til at folk har oppført seg veldig bra. Konferansen ble enda bedre enn det jeg hadde sett for meg.

Tristan Dupré sier han lenge har ønsket å tilbringe tid med Østfold FpU.
– Jeg har alltid sett på Østfold-gjengen som en veldig kul og gøy gjeng å være med, og nå har vi ved flere anledninger prøvd å få meg ned hit for å holde et skikkelig kurs, men det har skjært seg, så det er utrolig kjekt å få gjort det, og det lever virkelig opp til forventningene.

Tristan Dupré holder kurs om liberalisme for konferansedeltakerne. Foto: Otilie Martinsen
Tristan Dupré holder kurs om liberalisme for konferansedeltakerne.
Foto: Otilie Martinsen

Knutsen, som også er 2. nestformann i Østfold FpU, tror deltakerne hadde stort utbytte av arrangementet.
– Nå drar alle hjem med mye ny kunnskap og fornyet ånd, så nå blir det nok økt aktivitet fremover, og deltakerne er nok blitt enda flinkere enn før.

Sentralstyremedlem Dupré er enig i at nivået er høyt blant deltakerne fra Østfold FpU:
– Folk deltar i debattene, folk har meninger, og de er generelt sett intelligente. Nivået er absolutt godt over snittet.

Tristan Dupré roser også arrangørene for en god konferanse.
– Konferansen har gått veldig knirkefritt. Det har vært godt med pauser, og det var god mat, og greit hotell og jeg synes konferansen har vært veldig bra. Arrangørene fortjener all honnør for det.

Deltakerne, foredragsholderne og arrangørene er enige, konferansen var en suksess, og alle gleder seg til å bruke den nye kunnskapen aktivt frem mot valget.

alt
Simen Madsen (f.v.) ser på at Maria Knutsen setter deltakerbånd på armen til Espen Teigen.
I bakgrunnen: Ine Hoseth og Herman Grøm.
Foto: Otilie Martinsen

 

 

Årsavgift med FrP?

I disse dager forfaller Årsavgiften på bil. Årsavgiften ble innført i 1917 og var opprinnelig ment som en midlertidig avgift for å skattelegge luksus, da Norge var et fattig land. Dagens årsavgift er først og fremst en avgift som har som eneste oppgave å gi staten inntekter, og det er i år budsjettert med hele 9,7 milliarder kroner i årsavgift.

Dette mener vi er en feilslått politikk fra de rød-grønne, som går utover de svakeste i samfunnet. FrP mener dette er en usosial avgift som burde reduseres og deretter vris over på forbruk samtidig som pengene blir øremerket tilbake til vei. Dette vil gjøre at vi får en mer rettferdig bilpolitikk, noe som gjør at de som kjører mye betaler mer enn de som kjører lite.

Stem FrP i 2013 for en rettferdig bilpolitikk!

Åsmund Nekstad,
Kasserer, Østfold FpU

En virkelig gratis skole

Fra og med skolestart i 2007 ble alle skolebøker i videregående skole «gratis» for elevene. Dette har senere blitt regjeringens hovedskryteparole i skolepolitikken. I realiteten har ingen læremidler blitt gjort kostnadsfrie for brukerne, men i stedet har kostnadene blitt overført til nye poster på statsbudsjettet.

FpU ser på gratis skole som grunnleggende for at alle skal ha lik rett til opplæring. For å oppnå dette målet, kan ikke regjeringen villede elevene på denne måten. Skal vi få en virkelig gratis skole må lærebøkene finansieres på en måte som ikke tynger skattebetalerne. For eksempel gjennom reklamefinansiering.

I følge opplæringslovas § 6-9 skal ikke elevene bli utsatt for reklame i skolen, noe som setter en stopper for at læremidler kan finansieres på denne måten. Denne lovbestemmelsen har ingenting for seg bortsett fra å være nok et eksempel på at regjeringen setter prinsipper foran det å forbedre skolen.

Det finnes allerede selskaper som finansierer kladdebøker for videregående skoler. Etter § 9-6 er det skoleeiers ansvar å sile ut hvilket skolemateriale som kan være reklamefinansiert. Dermed overlates ansvaret til fylkeskommunen, som i liten grad ser ut til å ta i bruk denne fantastiske finansieringsmåten som ville lettet på mange kostnadsposter. Dette kan ikke tolkes som annet enn en prinsippsak fra kunnskapsdepartementet og SV som ser på det kommersielle markedet som sine fiender.

Ingen må forledes til å tro at når sosialister flagger en «gratis» skole, er denne virkelig kostnadsfri. Deres løsning er å flytte kostnadene over på statsbudsjettet. For å få en virkelig gratis skole, må vi tillate kommersielle aktører å ta regningen for oss.

FpU sier JA til en virkelig gratis skole!

Herman Grøm,
Medlemsansvarlig, Østfold FpU