Østfold på toppen i FpU!

Torsdag 1. august ble Fremskrittspartiets Ungdoms (FpU) sommerleir sparket i gang på Skottevik feriesenter i Lillesand Kommune. Det var nærmere 20 «Østfoldinger» som deltok, og vi ble svært fornøyde da vi fant ut at vi er best i FpU!

FpUs sommerleir er kanskje det største og et av de viktigste arrangementene i året. Her lader vi batteriene og får storfint besøk av politikere som Per Sandberg, Siv Jensen og Carl I Hagen.

Et av de største høydepunktene på FpUs sommerleir er kåringer av Årets Fylkeslag og Årets Lokallag. Dette er en prestisjetung kåring som samtlige fylkes og lokallag arbeider hardt for å ta med hjem. I år var det første gang årets lokallag skulle kåres og det var ekstra gøy at Moss & Omegn FpU kunne ta med pokalen hjem.

For Østfold FpU sin del var det også svært gledelig at vi kom på 3. plass i kåringen av årets fylkeslag. Det ble uten tvil en gledes dag for hele Østfold FpU.

Kåringen baserer seg på aktivitetsnivået blant medlemmene, antall medieoppmerksomheter og antall kurs og aksjoner. Her har både Østfold FpU og Moss & Omegn FpU skilt seg ut i stor grad. Vi er alle sammen veldig fornøyde med å kunne ta med oss denne motivasjonen vi fikk inn i valgkampen.

NTP – Nasjonal Tyveriplan

Regjeringen lanserte for noen uker siden sin Nasjonale Transportplan. Den inneholdt hva de beskriver som ambisiøse mål for vei og jernbane i Norge de neste tiårene. Disse såkalte ambisiøse målene er ingenting annet enn mål for å kreve inn enda mer penger fra Norges befolkning. Planen burde altså hatt et helt annet navn; Nasjonal Tyveriplan.

Ifølge planen skal 311 milliarder kroner brukes til vei. Dette høres absolutt ut som mye penger, men når det er spredt utover 10 år, blir det kun 31,1 milliarder per år. Kun en brøkdel av det går til fylkesveier, og resten går til riksveier. Når dette er delt opp på hele vårt langstrakte land blir det ikke mye vei igjen for pengene.

I tillegg skal store deler av dette finansieres gjennom bompengeavgifter. Dette er altså dyre, automatiske pengeinnkrevningsmaskiner som fakturerer deg bare du kjører forbi. Norges befolkning betaler allerede mange milliarder i årsavgift, engangsavgift, bensinavgift og mer, og store deler av det blir ikke engang brukt på vei. Når staten i tillegg skal kreve inn mange milliarder i bompenger, blir det helt feil. Det norske folk trenger ikke flere avgifter og dårligere personlig økonomi. De trenger mer vei, bedre fremkommelighet og rett til å beholde mer av sin egen inntekt.

Nasjonal Tyveriplan er en plan som i FrPs mening må endres totalt før den kan gjennomføres. Statistisk Sentralbyrå (SSB) har sagt at det er mulig å bruke hele 45,5 milliarder ekstra på vei i året uten at det skaper økt inflasjon eller press i økonomien. Derfor vil Fremskrittspartiet bruke hele 455 milliarder kroner mer enn regjeringen de neste 10 årene på vei. Dette er altså penger som kommer fra statskassen, og ikke en eneste krone vil komme fra bompenger.

En slik plan, bompengefri og mye mer ambisiøs enn regjeringens plan, fortjener navnet Nasjonal Transportplan. Hvilken plan vil du være del av? Nasjonal Tyveriplan eller Nasjonal Transportplan? Valget er ditt den 9. September. Stem på Fremskrittspartiet, så slipper du både tyveri og dårlige veier.

Morgan Olsen,
Sekretær, Østfold FpU

– Ja til likebehandling!

Fylkesformann Niklas Eriksen sier ja til likebehandling av offentlige og private sykehus. Han mener det er feil at en kvinne må betale 10,000 kroner av egen lomme for å redde sitt eget liv, etter at det ble påvist at hun hadde brystkreft.

For noen dager siden kunne man lese i Aftenposten at Loan Tran betalte seg ut av helsekøen som sannsynligvis ville kostet henne livet, og fikk rask undersøkelse og behandling hos private.
Heldigvis hadde denne kvinnen økonomi til dette, og det reddet livet hennes, sier fylkesformann Niklas Eriksen.

Eriksen er irritert på regjeringens løgner.
– Her møter regjeringen seg selv i døren. Arbeiderpartiet og resten av de rødgrønne bruker mye av sin tid på å spre løgner om FrPs helsepolitikk, og de påstår blant annet at med FrP i regjering vil man bli nødt til å betale for sine egne helsetjenester. Dette er selvsagt feil, men jeg må si at Jens Stoltenberg gir en rimelig god beskrivelse av hvordan situasjonen er den dag i dag.

Formannen mener private sykehus bør likestilles med offentlige.
– Det er i dag private sykehus får rett i overkant av 80 % av hva offentlige sykehus får i støtte. Dette fører til at forbrukerne selv må betale den resterende summen av tjenesten, og de som har mulighet til dette er, ikke uventet; de med høy inntekt.

Niklas Eriksen oppfordrer til å stemme FrP for en human helsepolitikk.
– Fremskrittspartiet ønsker at alle skal ha mulighet til en god og ikke minst rask behandling. Derfor ønsker Fremskrittspartiet å likebehandle offentlige og private sykehus økonomisk slik at forbrukeren fritt kan velge hvilken sykehus man ønsker å bli behandlet på, uavhenging av om sykehuset er privat eller offentlig og ikke minst uavhengig av størrelsen på lommeboken til personen.

Tid for et nytt eldreopprør!

Fylkesformann i Østfold FpU, Niklas Eriksen mener årets valg vil bli et seniorvalg.

I dag får gifte og samboene pensjonister frarøvet 15 % av sin pensjon. Dette er kanskje et av de mest graverende eksemplene på Statlig inngrep, synes Eriksen.
– Her er det altså snakk om mennesker som har jobbet et helt liv og opparbeidet seg diverse rettigheter. De har rett og slett blitt lurt trill rundt av maktkåte politikere.

Niklas Eriksen er mye enig med det Carl I Hagen tok opp under helgens Landsmøte.
– Dette er grunnlovsstridig!

Eriksen mener at Fremskrittspartiet er det eneste partiet som ønsker å gjøre noe med dette.
– De andre partiene står som vanlig på sidelinjen i kampen om en verdig senior politikk.

FpU kommer nå til å reise rundt i hele fylket for å sette i gang et nytt eldreopprør, sier Eriksen.
– Det er ekstremt viktig at innbyggerne i landet er klar over hva slags røveri staten bedriver, derfor kommer vi til å profilere oss godt rundt denne saken.  Vi kommer til å ha underskriftskampanje mot dette, samtidig som vi kommer til å arrangere ulike aksjoner for å gjøre det klart for velgerne at det ikke vil bli noen endring på dette området uten et sterkt FrP i Regjering.

Mer jernbane raskere med FrP

I morgentimene tirsdag 21. mai stilte Østfold FrP og FpU opp på de fleste togstasjoner i Østfold for å vise vår avsky mot Nasjonal Transportplan (NTP) og de rødgrønnes manglende kollektivambisjoner.

– Deres løsninger har blitt prøvd ut de siste 30 årene. Resultatet er jo at vi ikke har en millimeter med ny jernbane i Østfold, sier gruppeleder i Østfold FrP Erlend Wiborg.

Mens det i NTP prosjekteres med full InterCity-dekning innen 2030, mener FrP at dobbeltspor til Halden må ferdigstilles senest 2025. En rapport fra Jernbaneforum Øst viser at Østfold vil få en mernyttegevinst på 11.3 milliarder på ti år av full InterCity-dekning. Derfor synes FrP det er rart at regjeringen ønsker å vente.

jernbaneaksjonen_sarpsborgJernbaneverket har uttalt at det er mulig å bygge ut innen 2025 dersom det bevilges penger. Derfor mener sentralstyremedlem i FpU, Julia Brännström, det er rart at FrP er de eneste som vil noe med togsatsingen.

– Her står det kun på politisk vilje, og FrP er det eneste partiet som har ambisjoner om å få det til, sier hun.

Østfold FrP og FpU mobiliserte på de aller fleste togstasjoner langs Østfoldbanens Vestre og Østre linje i dag, og erfarte mange positive tilbakemeldinger fra pendlerne! Fylkeslagene gir klart uttrykk for at de togreisende kommer til å se mer fra FrP mot valget i september, naturlig ettersom FrP er det eneste partiet som mener noe med togsatsingen.

Herman Grøm,
Medlemsansvarlig, Østfold FpU

Kåret skolens beste lærer på Frederik II

Mandag og tirsdag, 13.- og 14.mai, arrangerte Fredrikstad FpU en aksjon på Frederik II videregående skole. Aksjonen handlet om at alle skolens elever skulle få muligheten til å stemme på «skolens beste lærer». Den læreren som fikk flest stemmer, skulle få en liten oppmerksomhet i form av en pokal. Vinneren ble annonsert onsdag 15.mai.

I etterkant har formannstrioen i Fredrikstad FpU vært fornøyd med aksjonen. Resultatet viste seg at rundt 500 elever stemte på rundt 65 ulike lærere.

–       Aksjonen var et slags «prøveprosjekt» som var av egen idé, og derfor var vi spente på utfallet. Før aksjonen fikk vi oppmerksomhet av media, samtidig ulike reaksjoner fra skolens personale, sier politisk nestformann i Fredrikstad FpU, Kevin Olsen.

Før aksjonen måtte også Fredrikstad-gjengen spørre om tillatelse. Dermed var rektor ved skolen blandet inn for å si siste ord i tillatelse-saken.

–       Han nektet oss ikke å avholde aksjonen, men anbefalte å ytre våre politiske budskap på andre måter enn å inkludere skolens personale. Rektor mente også at aksjonen var en smule uprofesjonelt. Ser vi i etterkant på resultatene kan vi ikke si at aksjonen hverken var uprofesjonelt eller unødvendig, legger Olsen til.

Elevene syntes også at aksjonen var bra. Det ble også litt spenning blant elevene om hvem av lærerne som gikk av med «hederstittelen». I tillegg ble det òg spredd mye FpU-budskap til elevene, som mange var enige i.

–       De gode lærerne får alt for lite skryt i norsk skole og læreryrket blir hakket på. FpU jobber her for å forbedre renommeet til læreryrket, samtidig som det symbolsk gis en ekstra påkjennelse til en av de mest kompetente. Er det noe kåringen har vist så er det at Rektor har grunn til å være stolt av lærerstaben sin, og jeg håper han åpner neste møte med å gi ros til alle som gjør en så fantastisk jobb på skolen! Et flott initiativ jeg håper kan tas opp igjen flere år, og som andre skoler kan lære av, fortalte 2.nestformann i Fredrikstad FpU, Herman Grøm, til elevene ved Frederik II.

 Skolens beste lærer-aksjon

Dagen etter aksjonen fikk de også førsteside i Fredrikstad Blad. Saken kan du lese på nett her: http://www.f-b.no/nyheter/skal-kare-frederik-iis-beste-lerer-1.7886029.

I saken fremkommer det flere kommentarer fra Østfold AUFs leder, Sindre Lysø. Kommentarene gjorde den politiske nestformannen i Fredrikstad opprørt. Dermed valgte han å skrive et leserinnlegg om Lysøs uttalelser. Leserinnlegget kan du lese nedenfor.

 

 

Skaper skryt og ros uroligheter?

Svar til Sindre Lysø i artikkelen «skal kåre Frederik IIs beste lærer»

Fredrikstad FpU gjennomførte en fremragende aksjon på Frederik II mandag og tirsdag. Aksjonen gikk ut på, som kjent i artikkelen, kåring av skolens beste lærer. Flesteparten av elevene var positive til dette, og nesten 500 stemmer kom inn. Det skal òg nevnes at over 45 ulike lærere ble stemt på, noe som betyr at skolen har mange gode lærere.

I artikkelen kommer det frem flere kommentarer fra Østfold AUFs leder, Sindre Lysø. «Jeg er ikke for å rangere lærere», sier han. Enten har vedkommende misforstått aksjonens formål eller så er utspillet en real skivebom fra Lysø. Fredrikstad FpU forsøker overhodet ikke å skape en rangeringsliste av lærerne på Frederik II. Det eneste elevene får vite, og som er aksjonens formål, er den beste læreren som flertallet av elevene selv har stemt på. Hvis Lysø kaller dette rangering, vil jeg be han fundere over ordets betydning.

Sindre Lysø nevner også videre at vårt tiltak vil skape uroligheter i skolen. Jeg vil minne han på Fredrikstad Blads tidligere kåring. Det ble utarbeidet en «makt-liste» hvor kåringen ble rangert (ja, rangert) i fra 1-100. I etterkant av denne kåringen kan jeg ikke finne noen uroligheter eller samfunnsproblemer dette har bydd på. Ser vi over på vår kåring, igjen, ser jeg det vanskelig å finne uroligheter i etterkant av vår aksjon. Elevene var utelukkende positive og elevrådet ved skolen har også støttet aksjonens formål.

Kevin Lund Olsen

Politisk Nestformann, Frederikstad FpU

 

Fjern tollavgiftene!

I dag er det høye tollavgifter på produkter som skal importeres inn til Norge. Når du som privatperson kjøper noe fra utlandet, må du plutselig betale en ekstra pris i tollavgift så fort prisen på varen overstiger 200 kroner. Du får ikke lov til å ta med deg mer enn noen få flasker vin over grensen, og har du lyst på noen tyske varer i en norsk butikk, må du plutselig betale mange ganger den originale prisen bare på grunn av tollavgifter.

FpU har sett seg lei av at du ikke skal ha lov til å betale det samme som en amerikaner eller en tysker for akkurat samme vare. Den norske staten krever allerede inn nok skatter og avgifter av produkter som allerede selges i Norge, hvorfor skal man bli nødt til å betale ulike avgifter mange ganger på samme produkt? Dette er helt absurd, mener FpU.

FpU mener at et firma, eller du som privatperson, skal få lov til å ta inn akkurat så mye du vil av den varen du ønsker, så lenge varen er lovlig i Norge. Det vil si at en flaske vin som koster 100 kroner i Tyskland, også vil koster 100 kroner i Norge. Det vil også si at du kan kjøpe fem flasker vodka på Systembolaget i Sverige og ta dem med hjem uten å være kriminell.

FpU vil ha en enklere hverdag for folk flest. Norge trenger en fornyelse, og det så fort som mulig. Stem FrP i september, og vi vil være et skritt nærmere fornyelse.

Jacob Vik,
Formann, Fredrikstad FpU

8. Mai – Norges veterandag

8. mai 1945 er, ved siden av 17. mai 1814 den viktigste dagen i vår nasjons historie. Det var dagen da fem år med okkupasjon, undertrykking, lidelse, død og nød tok slutt og feiringen av den hardt tilkjempete friheten kunne starte. Krigsveteranene som har lagt ned et betydelig arbeid med livet som innsats for å frigjøre landet vårt, er også de samme som 9. mai brettet opp armene for å begynne å bygge opp det samfunnet vi har i dag. De gjorde det uten å mukke, og de gjorde det solid, stein på stein.

Mitt liv startet i 1997, så for meg er det skildringer fra tidsvitner, lesing av historie og undervisning på skolen som har gitt meg innblikk i hvordan det var under okkupasjonen, hvordan den norske motstandsbevegelsen kjempet og sloss og til slutt seiret. De har opplevd det. De har gjennomført det. For det er jeg og mine partifeller utrolig takknemlige!

Norge hadde ikke noen forsvarsevne da Hitler bestemte seg for å invadere Norge. Vi hadde ingen militær makt som kunne sammenkalles for å kjempe. Vi hadde ingen regjering som kunne beordre folk til å ta opp våpen. Men vi hadde mange helter som var glade i familien sin, byen sin og landet sitt. Vi hadde helter som dem, som brukte list, hjemmesnekrede våpen og sabotasjeaksjoner for å gjøre invasjonen og okkupasjonen så vanskelig som mulig for tyskerne.

Alt fra nisseluer til binderser og radiosendinger fra London var med og holdt kampviljen oppe, men den viktigste grunnen til at håpet overlevde hos den vanlige mann og kvinne var at de visste at noen ekstraordinære nordmenn hadde tatt opp kampen. Rapporter om Lingekompaniets bravader, om gutta på skauen og MilOrg bidro alle til å styrke moralen hos det okkuperte norske folket.

Dessverre er det mindre og mindre fokus på historien vår, og spesielt på krigsårene “fra førr til femogførr”. Ungdom i dag har ikke forutsetninger for å sette seg inn i hvor hardt tilkjempet den friheten de tar for gitt faktisk er. Hadde ungdom visst hvor mye blod, svette og tårer som lå bak vår suverenitet, vår frihet og vårt demokrati, så hadde valgdeltakelsen vært høyere.  Dessverre blir det også etter hvert en naturlig mangel på tidsvitner som med egne ord kan berette om hva som skjedde, hva det kostet og hvor dyrebar friheten vår er.

For meg er 8. mai er høytidsdag. Det er den dagen i året vi har tid og anledning til å stoppe opp og tenke over hvor fantastisk sterke mennesker kan bli i ekstreme situasjoner. Det er den dagen vi kan bruke til å la oss imponere over de resultatene som kan oppstå som følge av hva enkeltmennesker bestemmer seg for.  Det er den dagen i året, ved siden av 17. mai, vi kan stoppe opp og tillate oss å være ekstra stolte over nordmenns innsats for sitt fedreland. 8. mai er en høytidsdag for meg og det skyldes Norges veteraner og deres medkjemperes heltemot og kløkt.

Stephan Bergmann Johansen,
1. Nestformann, Østfold FpU

 

Østfold FpU på Stortinget

I april dro en delegasjon fra Østfold FpU på studietur til Stortinget i Oslo. Delegasjonen så på spørretimen, fikk en omvisning rundt på Stortinget, og hørte på foredrag fra ulike foredragsholdere som kom innom.

I strålende solskinn og godt vårvær reiste en delegasjon fra Østfold FpU inn til Oslo og til Stortinget. Ved ankomst, ble delegasjonen tatt imot av stortingsrepresentant Ulf Leirstein fra Østfold FrP. Fra galleriet på Stortinget ble Stortingets Spørretime overveid, og debatten nede i salen gikk på samferdsel, kultur og kirke.

Med spørretimen vel overstått, gikk delegasjonen videre gjennom en ny sikkerhetskontroll, opp til et grupperom der det ofte avholdes møter innad i FrPs stortingsgruppe. Her snakket Ulf Leirstein om et par saker, før Per Sandberg kom innom for å hilse på. Etter to foredrag til, var det tid for å gå videre til omvisningen.

Leirstein viste delegasjonen rundt i viktige deler av Stortinget, blant annet Lagtingssalen, presidentskapets kontorer, Stortingets museum og mer. Ulf Leirstein var flink til å forklare hva som skjedde de ulike stedene, og hva som har skjedd historisk sett. Alt i alt var tusen en suksess, og deltakerne var ganske fornøyd med dagen i Norges makthovedstad.

Frihetens skole

Norske elever i dag presterer dårligere enn elever i andre nordiske land, og karaktersnittet ligger under snittet i hele Europa. Det skal jo ikke være slik i et av verdens rikeste land. Norge skal ha elever i verdenstoppen! Målet skal være å utdanne verdens beste elever.

Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) tror ikke at det er norske elever som ikke bryr seg om skole, som er dumme eller som bare ikke gidder, men at det er systemet det er noe galt med. I dagens skolesystem så skal alle elever lære det samme, alle skal lære det i akkurat samme tempo, og alle skal bli like flinke. I dag så ser vi jo at realiteten ikke er slik. Norske elever er ikke like, og de kommer aldri til å bli like. Det kommer alltid til å være elever som lærer raskere enn andre, og det kommer alltid til å være elever som er mer glad i praktisk arbeid.

FpU ønsker en skole hvor man skal kunne i stor grad bestemme selv hvordan man vil lære og hvilke metoder du vil bruke for å nå målet ditt. Vi ønsker at norske elever skal kunne velge bort norsk sidemål i den norske skolen. Svært få har i dag bruk for dette skriftspråket og for mange så blir det bare et fag som trekker ned karaktersnittet og ødelegger motivasjonen. Vi ønsker at norske elever skal kunne velge skole selv, for i dag ender mange opp på skoler de ikke ønsker å gå på og skoler som ikke møter det tilbudet som er etterspurt av elevene. Ved å gi elevene muligheten til å velge skole selv så vil de dårlige skolene snart oppdage at de må bli bedre for å imøtekomme elevenes krav. Dette fører til sterk konkurranse om elevene, som igjen fører til bedre skoler. I forhold til fag så ønsker FpU at det kun skal være noen basisfag i grunnskolen (norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag) mens de andre fagene som for eksempel sidemål, skal være valgfritt. I den videregående skolen ønsker vi at alt skal være valgfritt, ikke for at elever skal ha minst mulig fag, men heller for at de kun skal velge de fagene som gir de kompetansen de trenger videre i utdanningen sin.

Lærere i dagens norske skole er et stort problem, mange elever kan si de har opplevd å ha en lærer de ikke mener har gitt de den oppfølgingen de trengte. FpU vil innføre lærerevaluering slik at dårlige lærere kan bli kalt inn på teppet hos rektor og i verste fall få sparken. Når det blir stilt høyere krav til lærere så vil mange elever forhåpentligvis oppleve et bedre læringsmiljø og en blidere lærer.

Fremskrittspartiets Ungdom vil at norske elever skal nå verdenstoppen, og som et av verdens rikeste land så er det absolutt et mål vi kan nå.

Simen Madsen,
Studieleder, Østfold FpU